You are currently viewing Jałmużna Wielkopostna – szczególne zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące

Jałmużna Wielkopostna – szczególne zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące

Pomoc seniorom i zachęta do rozwoju osobistego w duchu miłości do bliźniego – to dwa najważniejsze cele tegorocznej edycji charytatywnej akcji Jałmużna Wielkopostna. Celem akcji jest zwrócenie uwagi społecznej na los osób chorych i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz. To także szczególne wezwanie do zainteresowania się osobami potrzebującymi, będącymi tuż obok nas, których w natłoku codziennych spraw, tak często nie zauważamy. Wielki Post to czas refleksji i dzielenia się z innymi.

Proponujemy trzy ćwiczenia duchowe – POST, MODLITWĘ, JAŁMUŻNĘ.

Zachęcamy, żeby podzielić się w tym szczególnym okresie z potrzebującymi nie tym co nam zbywa, ale tym co ma dla nas wartość. To co zaoszczędzisz dzięki praktyce postu, może dla kogoś uczynić wielkie dobro. Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna organizowana już od 18 lat przez Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne we współpracy z Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Jałmużna Wielkopostna jest akcją prowadzoną w duchu solidarności międzypokoleniowej, która uwrażliwia młode pokolenie na potrzeby seniorów oraz ich wsparcie dzięki datkom zbieranym do skarbonek i przekazywanym wpłatom. Liczny udział młodych wolontariuszy stał się jej znakiem rozpoznawczym. Zbiórki do specjalnie przygotowanych skarbonek będą prowadzone w szkołach i parafiach przez cały okres Wielkiego Postu oraz w następującym po nim Tygodniu Miłosierdzia. Jest to niezwykły czas budowania postaw oraz wrażliwości u najmłodszych. Jak co roku przekazujemy tysiące specjalnych skarbonek dzieciom. Nawet najmniejsze pociechy będą miały okazje do odłożenia symbolicznego grosza do skarbonki. Jest to wyraz osobistej rezygnacji z drobnych przyjemności na rzecz drugiego człowieka. Zebrane środki rozdysponowane zostaną przez koła Caritas szkolne i parafialne, głównie na wsparcie niesamodzielnych seniorów i chorych.

Skarbonki na akcję “Jałmużna Wielkopostna 2024” rozdysponowane zostały poprzez ks. proboszczów i katechetów, można je odebrać jeszcze w Biurze Caritas w Kielcach, pl. Najświętszej Maryi Panny 1 lub pobrać i wydrukować z załącznika.