You are currently viewing Świętokrzyskie Anioły Dobroci dla osób i instytucji zaangażowanych w dzieła charytatywne

Świętokrzyskie Anioły Dobroci dla osób i instytucji zaangażowanych w dzieła charytatywne

Monika Wzorek z Fundacji „Dajemy Wybór” z Kazimierzy Wielkiej oraz Świetlica Franciszkańska w Skarżysku- Kamiennej zostali laureatami tegorocznej edycji plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Zwycięzcy zostali wyłonieni spośród 10 zgłoszeń w kategoriach indywidualnej i zespołowej. 11 października 2021 r.  w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się uroczysta gala. Konkurs „Świętokrzyski Anioł Dobroci” organizuje od 17 lat Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Tą prestiżową nagrodę w 2009 r. przyznano Caritas Diecezji Kieleckiej.

Tegoroczna laureatka – Monika Wzorek z Fundacji „Dajemy Wybór” w Kazimierzy Wielkiej otrzymała Anioła dobroci za bezinteresownie niesioną pomoc i wsparcie potrzebującym – osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym dzieciom. Laureatka współpracuje z gminami, placówkami edukacyjnymi oraz fundacjami i stowarzyszeniami, jest inicjatorką wielu akcji charytatywnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest pomysłodawczynią organizacji kursów samoobrony dla kobiet, działa w gminnych zespołach interdyscyplinarnych przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 2019 r. współdziała wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich „Pełną szafę” – miejsce wymiany ubrań, sprzętu i wyposażenia.

W kategorii zespołowej wyróżniona została Świetlica Franciszkańska prowadzona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej. Świetlica rozwija się od 12 lat i obejmuje opieką grupę 20 dzieci i młodzieży.  Nagroda jest dla nas z jednej strony dużym zaskoczeniem, ale to też bardzo duży dar, że ludzie dostrzegają potrzebę pomocy innym – mówił podczas gali o. Janusz Siwicki, gwardian ojców franciszkanów.

Wśród tegorocznych wyróżnionych była Agnieszka Kula-Kielian, kierowniczka Dziennego Domu Senior Plus Caritas Kieleckiej w Gorzkowie (gm. Kazimierza Wielka), twórczyni Ogrodu Biblijnego przy tej placówce. Dzięki jej inicjatywie dla osób starszych dostępne jest poznawanie tajników Biblii poprzez dobór roślin i rzeźb sakralnych. Pani Agnieszka Kula-Kielian koordynuje szereg działań o charakterze opiekuńczym, rehabilitacyjnym i integracyjnym, które służą całemu środowisku Gorzkowa, a szczególnie osobom starszym.