You are currently viewing Caritas rozszerza pomoc na granicy

Caritas rozszerza pomoc na granicy

Namioty Nadziei stanowiące zaplecze dla organizacji pomocowych i mieszkańców terenów przygranicznych, którzy pomagają napotkanym migrantom, a także wsparcie społeczności lokalnych – to najnowsze inicjatywy Caritas Polska w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Organizacja kontynuuje też długofalową pomoc dla cudzoziemców przebywających w ośrodkach i tych, którzy już przeszli procedury azylowe.

Namioty Nadziei stanęły w Podlipkach w gm. Krynki oraz w Białowieży. Organizacje pomocowe działające w rejonie przygranicznym, ale również mieszkańcy okolicznych miejscowości udzielający pomocy migrantom i funkcjonariusze służb mundurowych, mogą stąd pobierać m.in. m.in. śpiwory, koce, kurtki, buty, termosy, żywność i artykuły higieniczne. To rzeczy, których potrzebują osoby przebywające przez wiele dni poza domem, w trudnym terenie i niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Cały czas dostępne są również pakiety Helps Pack (plecak z wodą, ogrzewaczem do rąk, batonami energetycznymi, suchym prowiantem, kocem termicznym).

Nie tylko pomoc materialna…

Caritas rozważa również uruchomienie pomocy psychologicznej dla mieszkańców terenów objętych kryzysem migracyjnym. – Równie ważne jak pomoc migrantom jest wsparcie mieszkańców terenów przygranicznych, którzy są pełni niepokoju i obaw w związku z sytuacją na granicy. Codziennie widzą w telewizjach informacyjnych relacje z najbliższych im okolic, dzieci pytają, czy to wojna, w ludziach jest dużo lęku. Przypominam o gotowości do poszerzania naszych działań – mówi ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

…i nie tylko przy granicy

Poza pomocą w rejonie przygranicznym Caritas kontynuuje działania adresowane do cudzoziemców przebywających w otwartych i strzeżonych ośrodkach oraz do tych, którzy po zakończeniu procedur administracyjnych rozpoczynają nowe życie w naszym kraju (tej grupie udziela wsparcia m.in. Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom prowadzone przez Caritas Polska w Warszawie).

– Do ośrodków prowadzonych przez Urząd ds. Cudzoziemców i Straż Graniczną dostarczamy m.in. żywność, odzież, artykuły higieniczne, zabawki dla dzieci. Od początku obecnego kryzysu wartość tej pomocy przekroczyła już 1 mln zł – informuje ks. dr Marcin Iżycki. Dostawy organizują zarówno Caritas Polska jak i Caritas diecezjalne działające na terenach, gdzie zlokalizowane są ośrodki i inne placówki (archidiecezje białostocka, przemyska i warmińska; diecezje siedlecka, drohiczyńska, ełcka i zielonogórsko-gorzowska), pomaga także Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Szczegółowe informacje o udzielonej dotychczas pomocy są dostępne na stronie caritas.pl/migranci.

W niedzielę zbiórka pod kościołami

W ośrodkach UDSC Caritas Polska rozpoczęła ponadto działania adaptacyjne dla uchodźców: kursy języka polskiego i angielskiego, integracyjne spotkania wielokulturowe, zajęcia wyrównawcze i animacje dla dzieci. Model pracy stworzony w oparciu o doświadczenia wolontariatu w ośrodku w Lininie będzie wykorzystywany w innych placówkach o podobnym charakterze.

Na kontynuację i rozwój działalności pomocowej dla migrantów i uchodźców będą przeznaczone wpływy ze zbiórki pod kościołami organizowanej w całej Polsce 21 listopada, w odpowiedzi na apel abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.