You are currently viewing Seniorzy z naszych placówek wdzięczni za prezenty od Fundacji Biedronki

Seniorzy z naszych placówek wdzięczni za prezenty od Fundacji Biedronki

Kilkuset podopiecznych placówek Caritas Kieleckiej otrzymało świąteczne paczki od Fundacji Biedronki. Bardzo jesteśmy wdzięczni Darczyńcy za radość jaką sprawili naszym seniorom.

Do programu „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” zakwalifikowało się łącznie blisko 370 placówek. Przebywa w nich ponad 30 000 podopiecznych. Wartość ufundowanych prezentów, które zawierają słodycze i kosmetyki, sięga 1,2 mln zł. Fundacja Biedronki pomaga osobom starszym, a dla nich święta to szczególnie trudny czas, który przypomina o braku bliskich osób, samotności i trudach dnia codziennego. Z tego powodu Fundacja kolejny raz przekazała seniorom upominki. W skład wysłanych paczek weszły: m.in. śliwki w czekoladzie, pierniki, chałwa, ciastka, herbata oraz kosmetyki – szampon i żel pod prysznic.

“Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40)

Program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” przeznaczony jest dla podmiotów sprawujących opiekę głównie nad seniorami, którym Fundacja Biedronki wysłała im bożonarodzeniowe prezenty. Do projektu zakwalifikowały się ośrodki z całego kraju. największy procent uczestników projektu stanowią Domy Pomocy Społecznej (54%), drugie miejsce pod tym względem zajmują Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (16%). Paczki dla seniorów trafiły również do mieszkańców hospicjów i schronisk dla bezdomnych.

Placówki prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej, których podopieczni otrzymali paczki z prezentami to m.in. Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Sędziszowie i Kielcach, Schronisko Samotnej Matki w Kielcach, Hospicja w Kielcach  i Miechowie, Dom Opieki w Charsznicy, Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Miechowie.

                    

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. W 2022 uruchomiła program „Danie Wspólnych Chwil”, realizowany wspólnie z 90 Kołami Gospodyń Wiejskich, które przygotowują posiłki dla samotnych seniorów. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”, w których potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła blisko 100 mln złotych (status na grudzień 2022).

Kontakt do mediów Caritas Diecezji Kieleckiej:

Kontakt dla mediów do Fundacji Biedronki: