You are currently viewing Laptopy dla dzieci do nauki zdalnej

Laptopy dla dzieci do nauki zdalnej

Caritas Diecezji Kieleckiej przekazała 21 nowych laptopów dla dzieci z uboższych rodzin z diecezji Kieleckiej. Sprzęt trafił do podopiecznych świetlic środowiskowych prowadzonych przez Caritas i dzieci z Programu “Skrzydła”. Laptopy zostały wypożyczone na okres roku szkolnego 2020/21 i będą służyć dzieciom w nauce zdalnej.

W czasie pandemii także świetlice środowiskowe podjęły pracę zdalną i poprzez narzędzia informatyczne wychowawcy wspierają podopiecznych w edukacji, rozwoju zainteresowań, organizacji czasu wolnego. Obdarowani podkreślali, że to wielka pomoc w obecnych realiach, dotychczas dzieci musiały dzielić się jednym komputerem z rodzeństwem lub uczestniczyć w lekcjach za pomocą telefonu. Pomoc była możliwa dzięki wsparciu Caritas Polska w ramach projektu “Tornister Pełen Uśmiechów”.