You are currently viewing Świeca Caritas rozgrzewa serca

Świeca Caritas rozgrzewa serca

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oznacza nadzieję na lepszy los dla wielu tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. W ramach 27. edycji akcji Caritas Diecezji Kieleckiej przygotowała 80 tys. świec, które zapłoną na wigilijnych stołach. Duże i małe świece dostępne są w parafiach diecezji kieleckiej oraz w biurze Caritas w Kielcach. Zapraszamy do włączenia się w to piękne dzieło miłosierdzia na rzecz najmłodszych. Finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu – to główne cele, którym posłużą środki zebrane dzięki dystrybucji świec Caritas, prowadzonej w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W tym roku, z uwagi na pandemię, szczególnie ważna jest pomoc najmłodszym mającym utrudniony dostęp do edukacji zdalnej. Ponadto 10 groszy, uzyskanych dzięki każdej z wigilijnych świec, zostanie przeznaczone na wsparcie dzieci z krajów Bliskiego Wchodu dotkniętych konfliktami zbrojnymi.

Podczas tegorocznego adwentu, w całej Polsce rozprowadzonych zostanie ok. 2 mln. świec. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 r. Od blisko 20 lat akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos. Od początku nawiązuje do idei pustego miejsca przy stole. Światło świecy przypomina Polakom, że na naszą pomoc bardzo czekają ci, którzy nas potrzebują.