You are currently viewing Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach Pola Nadziei 2020/21

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach Pola Nadziei 2020/21

Caritas Diecezji Kieleckiej, w ramach ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei 2020/2021, ogłasza następujące konkursy:

  1. Fotograficzny pod nazwą:” Żonkil- kwiat nadziei” (bez ograniczeń wiekowych) zrób telefonem, aparatem, zdjęcie związane z żonkilem – symbolem akcji. Przedmiotem zdjęcia może być żywy żonkil, sztuczny, żonkile, żonkil na plakacie, żonkil w kolażu, żonkil w ujęciu związanym z tematyką Pola Nadziei. Oceniana będzie wartość symboliczna ale i wymowa zdjęcia.
  2. Plastyczny dla szkół podstawowych (klasy I- VI) „Wolontariat w hospicjum” – za pomocą plasteliny, modeliny lub masy solnej, przedstaw w jaki sposób wolontariusze mogą pomagać chorym. Praca ma być trójwymiarowa, na podstawie A4. Praca może odzwierciedlać konkretne działania lub mieć wymiar symboliczny.
  1. Literacki dla szkół podstawowych (klasy VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych – napisz opowiadanie, świadectwo, esej zainspirowane historią związaną z poniższym cytatem dotyczącą osobistego świadectwa, zaobserwowanych postaw osób Ci bliskich lub z życia znanych osób ( społeczników, świętych lub błogosławionych) „Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością.”  Św. Matka Teresa z Kalkuty.

    Wymagania konkursowe:
  • Opowiadanie nie powinno przekraczać 2 stron formatu A4
  • Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12)

Regulamin konkursów i Formularz Zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dot. udziału w konkursach umieszczone są na stronie internetowej http://hospicjum.kielce.caritas.pl. w zakładce Pola Nadziei/Harmonogram Akcji Pola Nadziei 2020/2021.  Prace konkursowe można nadsyłać do dnia 31 maja 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2021 r. , o terminie poinformujemy na wspomnianej wyżej stronie internetowej naszego hospicjum.

Jesteśmy przekonani, że udział w realizowanych przez Caritas Kielecką wydarzeniach przybliży dzieciom i młodzieży ideę pomocy nieuleczalnie chorym, wpłynie pozytywnie na ich postawę, nauczy empatii i zrozumienia dla cierpiących, przedstawi hospicjum jako miejsce szczególnie troskliwej opieki i godnego odchodzenia.