You are currently viewing Wolontariusze docenieni w dniu ich święta

Wolontariusze docenieni w dniu ich święta

„Cokolwiek dobrego uczynimy naszemu bliźniemu, zyskuje na tym nasza dusza.” – te słowa bł. Antonio Rosminiego przypominają o największej nagrodzie jaką otrzymuje każdy wolontariusz za swoje działania. W Kielcach od 15 lat podczas Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu nagradzani są wolontariusze, którzy swoją postawą i zaangażowaniem są wzorem do naśladowania. Gala odbywa się 5 grudnia z racji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Jej organizatorem są: Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej, Regionalne Centrum Wolontariatu i Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Tegoroczne wydarzenie musiało przybrać formę wirtualną, ze względu na ograniczenia sanitarne. Gala odbyła się na platformie ZOOM z jednoczesną relacją na kanale YouTube. Imprezę dla wolontariuszy profesjonalnie poprowadził znany konferansjer Jarosław Bukowski. Przed wręczeniem nagród głos zabrali m.in. senator RP Krzysztof Słoń, z-ca prezydenta Kielc Marcin Różycki oraz dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Stanisław Słowik. Wszyscy zgodnie podkreślali jak cenne jest zaangażowanie wolontariuszy. W imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, fundatora statuetek Laur Wolontariatu, głos zabrał Arkadiusz Ślipikowski. Wydarzenie urozmaiciły wykonania muzyczne wolontariuszki Magdaleny Surmy oraz GGDuo, którzy stworzyli na specjalne zamówienie piosenkę dla wolontariuszy – “Jestem” (link poniżej). W trakcie gali Damian Zegadło, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu poprowadził krótką ankietę o wolontariacie na platformie Mentimeter.

Laury Wolontariatu 2020 otrzymali:

Danuta Młodawska – W wolontariat zaangażowała się w 2003 roku za namową bliskiej osoby. Od tamtej pory każdego dnia udowadnia, jak wielką potrzebę pomagania nosi w sobie. W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach, gdzie pomaga zna i docenia ją każdy. Była obecna na każdym oddziale, na każdym piętrze… wspierała w czynnościach higienicznych, rozdawała posiłki, karmiła, robiła zakupy i towarzyszyła… niejednokrotnie do samego końca. Gdy zaszła taka potrzeba wzięła na siebie zadanie koordynowanie pracy wolontariuszy w placówce, tak by ich działania niosły satysfakcję i realną pomoc, a wszystko to w atmosferze przyjaźni i zrozumienia. Mimo, iż pandemia utrudniła, jej obecnie możliwość bezpośredniego wspierania podopiecznych DPS, pozostaje w stałym kontakcie z pensjonariuszami, personelem i wolontariuszami. Stara się ich wspierać na duchu w oczekiwaniu na możliwość powrotu do pełnego zaangażowania się w pomoc potrzebującym.

Marta Gawron – W 2012 roku do biura Diecezjalnego Centrum Wolontariatu przyszła cicha, trochę nieśmiała dziewczyna. Powiedziała, że ma czas i chciałaby zrobić coś dla innych. W taki zwyczajny sposób, zaczęła się niezwykła przygoda, która nieprzerwanie trwa do dziś. W ciągu tych 8 lat dała się poznać jako osoba odpowiedzialna, zawsze gotowa do pomocy. Poświęcała swój wolny czas i pomagała… na tygodniu, na weekendzie, godzinę, dwie, czasem cały dzień. Angażowała się w pojedyncze akcje i cykliczne działania. Systematycznie odwiedza najmłodszych pacjentów oddziału onkologii, wspiera działania Banku Żywności, pełni funkcję opiekuna podczas kolonii Caritas. Postawę godną uznania zaprezentowała także w ostatnich miesiącach gdy pogłębiały się niepokoje związane z pandemią z odwagą podejmowała działania na rzecz potrzebujących robiąc zakupy seniorom, czy wspierając miechowskie hospicjum. We wszystkie te działania angażuje się zawsze na 110% i udowadnia że skromna i nieśmiała dziewczyna może naprawdę zmienić świat na lepsze.

Milena Wojterska – Jest bardzo sympatyczną i skromną osobą. Za swoje działania nie oczekuje żadnych pochwał. Mimo, iż nie ma wykształcenia pedagogicznego, od 5 lat doskonale radzi sobie animując czas wolny dzieci, które mimo młodego wieku, doświadczyły już wielu trudności. Jako wolontariuszka programu “Starszy brat, starsza siostra” podjęła współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i wspiera wychowanków rodzin zastępczych. Pomaga w nauce, jest oparciem w ich małych, wielkich problemach… jak na starszą siostrę przystało. Przez kilka lat nie tylko systematycznie odwiedziła swoich podopiecznych, ale także koordynowała cały program godząc przy tym wolontariat z pracą zawodową. Obecnie prowadzi warsztaty o tematyce ekologicznej, społecznej czy plastycznej, szyje poduszki dla najmłodszych, a wszystko po to by budować w dzieciach poczucie wartości, by poczuły, że są ważne.

Dodatkowo przyznane zostały tytuły:

– „Nadzieja wolontariatu” Dawid Glac i Daniel Kołomański – za nowatorskie podejście do aktywności społecznej oraz rozwój wolontariatu

„Miejsce przyjazne wolontariuszom”Hospicjum Caritas im. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie oraz Szkoła Podstawowa w Chęcinach – za promocję postaw wolonatryjnych i otwartość na działalność społeczną .

„Animator wolontariatu” – tytuł otrzymali nauczyciele: Marlena Tamborska i Dariusz Kurpiński – za inspirowanie, organizowanie i wspieranie działań wolontaryjnych w środowisku lokalnym. W tym roku nagroda ta otrzymała imię Macieja Korycińskiego, który był wielkim promotorem wolontariatu w Kielcach.

Galę Wolontariatu poprzedził tydzień pn. „Wolontariat – lepszy świat”, w ramach któego odbyły się m.in.: spotkanie z nagrodzonymi Laurem Wolontariatu w poprzednich latach, film dokumentalny + debata, szkolenie wstępne z wolontariatu, rywalizacja szkół nt. wolontariatu, spotkanie w ramach Eurodesk

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Biskup Kielecki, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Prezydent Kielc. Patronat medialny: Radio Kielce, eM Kielce, Echo Dnia, TVP Kielce, Telewizja Świętokrzyska.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia. Przede wszystkim dziękujemy Wolontariuszom, którzy każdego dnia zmieniają na lepsze świat wokół siebie.

Tegoroczną Galę można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=MNa-eQdlzy8

“Jestem- piosenka dla wolontariuszy”:  https://www.youtube.com/watch?v=FpMRALu4j_A&fbclid=IwAR1dwoCfK8n57ogQ3CNdKrRYC9cEymKTfzlcxN49jv9AhDsw2A_gc8y4nO4