You are currently viewing Nowe mieszkania Caritas Diecezji Kieleckiej

Nowe mieszkania Caritas Diecezji Kieleckiej

We wrześniu 2020 r. zostaną uruchomione nowe mieszkania wspierane, wspomagane i chronione na terenie diecezji kieleckiej, w których wsparcie mogą otrzymać osoby niesamodzielne, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Caritas Diecezji Kieleckiej w najbliższym czasie uruchomi 36 nowych miejsc w mieszkaniach wspomaganych, wspieranych i chronionych dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorów zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego w szczególności miasta Kielce, gminy Zagnańsk, gminy Masłów, gmin z powiatu buskiego i kazimierskiego. Osoby zamieszkujące w takich lokalach otrzymają wygodne warunki zamieszkania w pokojach 1 lub 2 – osobowych, pomoc w przygotowaniu posiłków oraz wsparcie w załatwianiu codziennych spraw i uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych w świetlicy dziennej. Wsparcie w postaci nieodpłatnego zamieszkania w w.w placówkach można otrzymać zgłaszając się do udziału w jednym z realizowanych przez Caritas projektów. Nabór do obu projektów prowadzony jest w sposób ciągły.

 • Aby zamieszkać w mieszkaniu wspomaganym w Wiśniówce k. Kielc
  – należy zgłosić się do projektu „NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”
  STRONA PROJEKTU

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem opiekuna  w siedzibie Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny 1 w Kielcach oraz Centrum Dziennej Opieki w Wiśniówce nr 38 A (gmina Masłów).
Więcej informacji pod numerem telefonu 41 344 52 82 wew. 230 lub 238 oraz 882 352 411.

 • Aby zamieszkaćmieszkaniach w Piasku Wielkim, Gorzkowie lub Stopnicy
  – należy zgłosić się do projektu „Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych”
  STRONA PROJEKTU

Zgłoszenia osobiste, mailowe lub szczegółowe informacje telefoniczne u koordynatorów poszczególnych placówek:

  • Piasek Wielki, pow. buski – 10 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych w Piasku Wielkim,
   koordynator Anna Nowak, tel. 513-304-487, e-mail:
  • Gorzków, pow. kazimierski – 10 miejsc w nowotworzonych mieszkaniach chronionych w Gorzkowie.
   koordynator Agnieszka Kula-Kielian, tel. 883-316-439, e-mail:
  • Stopnica, pow. buski – 16 nowych miejsc w nowotworzonych mieszkaniach wspieranych w Stopnicy,
   koordynator Wioleta Nieznalska, tel.883-316-553, e-mail: