Caritas Diecezji Kieleckiej

wraz z Partnerami:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie oraz Gmina Oksa

realizują od dnia 1 lipca 2019r. do 31 maja 2022 roku projekt pn.

NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI,

rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim:
wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych,
rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane

njc

Caritas Diecezji Kieleckiej w najbliższym czasie uruchomi mieszkania wspomagane i mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych i seniorów
zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego szczególnie miasto Kielce, gminę Zagnańsk, gminę Masłów, gminę Pacanów, Stopnica oraz gminę Oksa.
Mieszkania chronione i wspomagane będą prowadzone w Wiśniówce koło Kielc i Stopnicy koło Buska Zdroju.
Osoby zamieszkujące w takich lokalach otrzymają wygodne warunki zamieszkania w pokojach 1 lub 2 – osobowych,
pomoc w przygotowaniu posiłków oraz wsparcie w załatwianiu codziennych spraw i uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych w świetlicy dziennej.
Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem opiekuna w siedzibie
Caritas Diecezji Kieleckiej Plac Najświętszej Maryi Panny 1 w Kielcach koło Katedry
oraz Centrum Dziennej Opieki w Wiśniówce nr 38 A (gmina Masłów).
Można również przesyłać zgłoszenia pocztą lub uzyskać więcej informacji
pod numerem telefonu 41 344 52 82 wew. 230 lub 238 oraz 882 352 411.
Uczestnikami projektu mogą być w szczególności osoby w podeszłym wieku powyżej 65 lat, niepełnosprawni, osoby bezdomne
i dotknięte wykluczeniem mieszkaniowym, osoby opuszczające pieczę zastępczą.
Regulamin rekrutacji do projektu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na końcu strony.
Dziękujemy za przekazanie tej informacji osobom poszukującym takiej pomocy.

Ks. Stanisław Słowik
Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej

Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) w wysokości 2.718.407,96 zł.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST

zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym na terenie kilku gmin woj. świętokrzyskiego (Masłów, Oksa, Pacanów).

Główne działania: utworzenie nowych miejsc świadczenia usług w ramach mieszkalnictwa wspomaganego, rodzinnych domów pomocy oraz centrum usług środowiskowych.

W ramach projektu zaplanowano zrealizowanie 4 głównych zadań:

  1. Utworzenie 34 nowych miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych w Wiśniówce (gm. Masłów) dla 34 osób (16K18M).
  2. Utworzenie 4 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy w Błogoszowie (gm. Oksa) dla 4 osób (2Ki 2M).
  3. Utworzenie 4 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy w Komorowie (gm. Pacanów) dla 4 osób (2Ki 2M).
  4. Utworzenie centrum usług środowiskowych w Wiśniówce, gm. Masłów, które zapewni koordynację usług społecznych: asystenckich i opiekuńczych w środowisku (z terenu gminy Masłów) oraz nieodpłatne świadczenie usług asystenckich OzN, opiekunów osób niesamodzielnych, usług społecznych i zdrowotnych; usług prawnych, informacyjnych, doradczych i szkoleniowych dla 50 osób niesamodzielnych (30K, 20M).

Data publikacji: 30 stycznia 2023 r. – Kielce
Nr postępowania: K/U/1/2023
CPV:
85311200-4: Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE

dotyczące wyboru Wykonawców (podmioty i osoby fizyczne) na realizację usług asystenckich w ramach projektu pn. “NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

 

Data publikacji: 10 lutego 2023 r. – Kielce
Nr postępowania: K/U/1/2023
CPV:
85311200-4: Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 09 stycznia 2023 r. – Kielce
Nr postępowania: K/D/1/2023
CPV:
09111000-0 Węgiel i paliwa na bazie węgla

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawe węgla do placówek realizujących projekt pn. „ NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

 

Data publikacji: 26 stycznia 2023 r. – Kielce 
Nr postępowania: K/D/1/2023
CPV:
09111000-0 Węgiel i paliwa na bazie węgla

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

Data publikacji: 28 grudnia 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/12/2022
CPV:
85311200-4: Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
85000000-9: Usługi w zakresie zdrowia i opieki
85121270-6: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
79111000-5: Usługi w zakresie doradztwa prawnego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR K/U/12/2022

dotyczące wyboru Wykonawców (podmioty i osoby fizyczne) na realizację usług społecznych i asystenckich w ramach projektu pn. “NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

 

Data publikacji: 10 stycznia 2023 r. – Kielce 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

Data publikacji: 22 sierpnia 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/13/2022
CPV:
39512000 – Bielizna pościelowa
39512100 – Prześcieradła
39514100 – Ręczniki
39511000 – Koce i pledy

ROZEZNANIE RYNKU

Postępowanie w trybie rozeznania na:
dostawę
bielizny pościelowej, prześcieradeł, ręczników, koców oraz narzut do mieszkań wspomaganych
pod projekt  “Nowa Jakość Codzienności”

 

 

Data publikacji: 18 sierpnia 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/8/2022
CPV:
09111000-0 Węgiel i paliwa na bazie węgla

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dotyczące dostawy węgla do placówek realizujących projekt pn. „ NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

 
 

Data publikacji: 29 sierpnia 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/8/2022
CPV:
09111000-0 Węgiel i paliwa na bazie węgla

ROZSTRZYGNIĘCIE

Data publikacji: 23 maja 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/6/2022
CPV:
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dotyczące wyboru Wykonawców (podmioty i osoby fizyczne) na realizację usług zdrowotnych i asystenckich w ramach projektu pn. „ NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

Data publikacji: 7 czerwca 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/6/2022
CPV:
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

ROZSTRZYGNIĘCIE

Data publikacji: 14 kwietnia 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/6/2022
CPV:
39713210-8 Pralki i suszarki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dot. dostawy, podłączenia i uruchomienia sprzętu AGD – automatycznej pralki i suszarki do Mieszkań Wspomaganych w Wiśniówce k. Kielc funkcjonujących w ramach projektu RPSW.09.02.01-26-0083/18-00 pn. „Nowa Jakość Codzienności, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

 

Data publikacji: 28 kwietnia 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/6/2022
CPV:
39713210-8 Pralki i suszarki

ROZSTRZYGNIĘCIE

Data publikacji: 24 lutego 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/4/2022
CPV:
18424300-0 Rękawice jednorazowe
33741200-8 Płyny do rąk i ciała
33741300-9 Środek odkażający do rąk
33770000-8 Artykuły higieniczne z papieru
39830000-9 Środki czyszczące

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dot. dostawy środków czystości oraz materiałów do higieny i ochrony osobistej w związku z realizacją projektu pn. „ NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane” 

Data publikacji: 18 marca 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/4/2022
CPV:
18424300-0 Rękawice jednorazowe
33741200-8 Płyny do rąk i ciała
33741300-9 Środek odkażający do rąk
33770000-8 Artykuły higieniczne z papieru
39830000-9 Środki czyszczące

ROZSTRZYGNIĘCIE  

Data publikacji: 11 października 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/9/2021
CPV:

09111000-0  Węgiel i paliwa na bazie węgla

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dot. dostawy węgla do placówek realizujących projekt pn. „ NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

Data publikacji: 10 marca 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/5/2021
CPV:
18424300-0 Rękawice jednorazowe

33741200-8 Płyny do rąk i ciała
33741300-9 Środek odkażający do rąk
33770000-8 Artykuły higieniczne z papieru
39830000-9 Środki czyszczące

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dot. dostawy środków czystości oraz materiałów do higieny i ochrony osobistej w związku z realizacją projektu pn. „ NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

 

Data publikacji: 7 kwietnia 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/5/2021
CPV:
18424300-0 Rękawice jednorazowe

33741200-8 Płyny do rąk i ciała
33741300-9 Środek odkażający do rąk
33770000-8 Artykuły higieniczne z papieru
39830000-9 Środki czyszczące

ROZSTRZYGNIĘCIE  

Data publikacji: 24 lutego 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/6/2021
CPV: 30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr RR/6/2021 w trybie rozeznania rynku na dostawę materiałów do terapii zajęciowej w ramach projektu pn. “NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

 

  

Data publikacji: 9 lutego 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/3/2021
CPV:
03142500-3 Jaja

03200000-3 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
15320000-7 Soki owocowe i warzywne15332200-6 Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania
15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 Produkty mleczarskie
15811000-6 Pieczywo
15890000-3 Różne produkty spożywcze i produkty suszone
15896000-5 Produkty głęboko mrożone

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dot. dostawy artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu numer RPSW.09.02.01-26-0083/18-00 pn. 
„Nowa Jakość Codzienności, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych
i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

 

Data publikacji: 24 lutego 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/3/2021
CPV:
03142500-3 Jaja

03200000-3 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
15320000-7 Soki owocowe i warzywne15332200-6 Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania
15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 Produkty mleczarskie
15811000-6 Pieczywo
15890000-3 Różne produkty spożywcze i produkty suszone
15896000-5 Produkty głęboko mrożone

ROZSTRZYGNIĘCIE

Data publikacji: 29 stycznia 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/2/2021
CPV:

09111000-0  Węgiel i paliwa na bazie węgla

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dot. dostawy węgla do placówek realizujących projekt pn. „ NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

Data publikacji: 9 lutego 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/2/2021
CPV:

09111000-0  Węgiel i paliwa na bazie węgla

ROZSTRZYGNIĘCIE

Data publikacji: 26 listopada 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/9/2020
CPV

85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie dot. wyboru Wykonawców (podmioty i osoby fizyczne) na realizację usług zdrowotnych i asystenckich w ramach projektu pn. „ NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

 

Data publikacji: 1 sierpnia 2019 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/9/2019
CPV

45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach

ROZEZNANIE RYNKU

Postępowanie w trybie rozeznania na:
dostawę materiałów budowlanych i roboty budowlane (remont łazienki)
w ramach projektu nr RPSW.09.02.01-26-0083/18
“NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI,
rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych,
rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”.

  ZAŁ. NR 1 – WZÓR OFERTY
ZAŁ. NR 2 – WYKAZ ROBÓT I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

ZAŁ. NR 3 – KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wartość projektu ogółem: 3 198 127,00zł
Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 2 718 407,96zł
Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 212 413,04zł
Wkład własny: 267 306,00zł