You are currently viewing Spotkanie wolontariuszy programów senioralnych w Kaczynie

Spotkanie wolontariuszy programów senioralnych w Kaczynie

W dniach 10-11 października 2022 r. w Ośrodku Eko-Wypoczynek Kaczyn odbyły się warsztaty dla wolontariuszy Caritas. Uczestnikami byli głównie członkowie Parafialnych Zespołów Caritas, w większości liderzy i wolontariusze programu “Na Codzienne Zakupy” oraz innych działań pomocowych na rzecz seniorów. Nad organizacją i sprawnym przebiegiem spotkania czuwała p. Dorota Matusiewicz – koordynator z Caritas Diecezji Kieleckiej.

W pierwszym dniu szkolenie poprowadziła psycholog p. Lidia Świeboda – Toborek, która omówiła specyfikę osobowości osób chorych i starszych oraz sposoby radzenia sobie przez wolontariuszy w sytuacjach trudnych. O propozycjach działań dla Parafialnych Zespołów Caritas rozmawiała Monika Wilk – koordynator wolontariatu Caritas Kieleckiej. Następnie ks. Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej przedstawił program grantowy dla PZC, który daje możliwość pozyskania środków finansowych na działania integrujące i wspierające seniorów we wspólnotach parafialnych. Zwieńczeniem pierwszego dnia było uczestnictwo we Mszy św. w kościele parafialnym w Kaczynie oraz kolacja i integracja przy ognisku.

W drugim dniu warsztaty poprowadziła dietetyk p. Anna Gołdyn, która szczegółowo omówiła zasady zdrowego stylu życia i aspekty żywienia seniorów. Następnie prowadzone były dobrowolne badania m.in. pomiar ciśnienia, cukru, składu ciała (masa mięśni, tkanki tłuszczowej, zawartość wody itp.). Na zakończenie wolontariusze dzielili się inspiracjami, które dzięki udziałowi w szkoleniu podejmą w swoich środowiskach lokalnych. Dwudniowe szkolenie podsumowała p. Monika Figiel – koordynator programów senioralnych Caritas Polska oraz p. Justyna Gierolińska z Fundacji Biedronki.

W spotkaniu uczestniczyło 60 osób z diecezji kieleckiej, a także z kaliskiej, sandomierskiej i radomskiej. Szkolenie przeprowadzone zostało we współpracy z Caritas Polska i Fundacją Biedronki, która pomogła sfinansować warsztaty i pobyt w Kaczynie oraz program grantowy dla PZC.