You are currently viewing Baranki Wielkanocne już do nabycia w parafiach

Baranki Wielkanocne już do nabycia w parafiach

Caritas Diecezji Kieleckiej zachęca do nabywania baranów do koszyczka ze święconką w ramach Wielkanocnego Dzieła Caritas. Baranek jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego, który złożył na Krzyżu ofiarę za nas i dla naszego zbawienia. Miłość Chrystusa przynagla nas do miłości wobec bliźnich, a zwłaszcza potrzebujących.

Baranek jako symbol życia niesie nadzieję i wskazuje, że przeznaczeni zostaliśmy do zmartwychwstania. Chrystus w piątek zabity i złożony w ofierze, w wielkanocny poranek wychodzi z grobu pełen mocy.  Baranek to szczególny znak paschalnych świąt. W Starym Testamencie przejście z Egiptu do Ziemi Obiecanej poprzedzone zostało spożywaniem baranka, a oznaczenie jego krwią odrzwi domów wybawiło od śmierci pierworodnych Izraelitów. W Nowym Przymierzu, Krew Jezusa, Baranka Bożego obmywa nas z grzechów i wybawia od śmierci wiecznej. Baranek z białej czekolady poświęcony w Wielką Sobotę przynosi szczególną radość dzieciom. Najmłodszym można wyjaśnić, że spożycie baranka jest zapowiedzią Eucharystii, kiedy to w pełni przyjmą Jezusa do swego serca. Niech będzie to okazja do domowej katechizacji o symbolice Baranka Paschalnego.

Zebrane z akcji ofiary będą przeznaczone na wsparcie dzieci z rodzin ubogich, także dzieci z Ukrainy. Baranki wielkanocne są do nabycia we wszystkich parafiach diecezji kieleckiej, a także w Biurze Caritas w Kielcach przy pl. Najświętszej Maryi Panny.