You are currently viewing Rozstrzygnięto konkurs ekologiczny na najciekawsze karmniki dla ptaków

Rozstrzygnięto konkurs ekologiczny na najciekawsze karmniki dla ptaków

Na początku marca br. odbyło się spotkanie uczestników konkursu na rodzinny karmnik dla ptaków. Do siedziby Caritas Diecezji Kieleckiej zaproszono wszystkich, którzy zaangażowali się do udziału w konkursie. W ramach naszych działań z początkiem roku szkolnego ogłosiliśmy wśród Szkolnych Kół Caritas konkurs na najciekawszy, samodzielnie lub rodzinnie wykonany karmnik dla ptaków w duchu encykliki Laudato Si.  Celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych poprzez uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem dokarmiania zwierząt zimą. Zachęcaliśmy także do wykorzystania materiałów z recyklingu do budowy karmnika.

Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwanie. 24 dzieci zgłosiło swoje prace poprzez przysłanie nam zdjęć wykonanych karmników. Okazało się, że pomysłowość naszych uczniów była tak duża, że bardzo trudno było wybrać wygranych! Komisja konkursowa ostatecznie postanowiła wybrać 3 najlepsze prace i nagrodzić wszystkich uczestników konkursu, którzy pochylili się nad tematem szerzenia idei troski o środowisko naturalne.

Lista wyróżnionych prac:
1 miejsce – Lena Rusek ze Szkolnego Koła Caritas w Polichnie
2 miejsce –  Nikola Met ze Szkolnego Koła Caritas w Rudzie Strawczyńskiej
3 miejsce – Maja i Karol Kasprzyk ze Szkolnego Koła Caritas w Polichnie