You are currently viewing Otwarcie nowej placówki w Stopnicy

Otwarcie nowej placówki w Stopnicy

Dnia 10 września 2020 uroczyście otwarto Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze w Stopnicy. Nową placówkę prowadzić będzie Caritas Diecezji Kieleckiej. powstało dzięki inwestycji Gminy Stopnica. To funkcjonalny i dwukondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad tysiąc metrów kwadratowych. W budynku mieści się klub seniora, a także mieszkania chronione i gabinet fizykoterapii. Poświęcenia centrum dokonał biskup kielecki Jan Piotrowski, który wcześniej sprawował Eucharystię w parafialnym kościele w intencji samorządu Stopnicy i wszystkich pełniących dzieła miłosierdzia.

Podczas oficjalnego otwarcia burmistrz Ryszard Zych wprowadził w założenia funkcjonalne nowego budynku, który składa się z trzech modułów:  rehabilitacyjnego – w którym świadczone będą usługi rehabilitacyjne, senioralnego – dedykowanego osobom nieaktywnym zawodowo i emerytom, którzy będą mogli zagospodarować swój wolny czas na spotkania ze znajomymi, ćwiczenia, zabawę, samodoskonalenie, szkolenia oraz opiekuńczego – przeznaczonego na mieszkania dla osób starszych, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki.

Placówkę na mocy umowy dzierżawy będzie prowadzić Caritas Diecezji Kieleckiej. – Caritas Diecezji Kieleckiej jest podmiotem cieszącym się dużym zaufaniem społecznym, nieposzlakowaną opinią, z dużym doświadczeniem w zakresie prowadzenia jednostek o charakterze pokrewnym, zbliżonym lub tożsamym z funkcjami przewidzianymi dla wybudowanego obiektu. Caritas Diecezji Kieleckiej nie działa w celu osiągnięcia zysku, posiada wyspecjalizowaną kadrę zarządzającą oraz duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność związaną z fizjoterapią ambulatoryjną oraz szeroko rozumianą opieką, w tym również senioralną – mówił Ryszard Zych.

Ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Kieleckiej, podkreślił, że w budynku świadczone będą usługi rehabilitacyjne, obecnie realizowane w ośrodku zdrowia, zajęcia dla osób nieaktywnych zawodowo i seniorów, którzy będą mogli zagospodarować swój wolny czas na spotkania, ćwiczenia i zabawę. Ponadto w budynku powstało 22 miejsca w mieszkaniach chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. – Mieszkania te nie zapewniają całodobowej opieki, pielęgnacji, natomiast zapewniają wsparcie przy podstawowych potrzebach życiowych. Jakie jeszcze potrzeby, czy możliwości będą się tu pojawiały, życie zweryfikuje – dodał ks. Słowik.

Osoby, które chciałyby zamieszkać w mieszkaniu chronionym muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający źródło utrzymania. Z tym dokumentami należy się zgłosić do biura kieleckiej Caritas przy placu Najświętszej Maryi Panny 1 w Kielcach lub bezpośrednio do placówki w Stopnicy. Można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu 883 316 553. Szczegóły na temat bezpłatnego uczestnictwa w projekcie można znaleźć na stronie www.kielce.caritas.pl w zakładce: „Nowy wymiar życia II”.