You are currently viewing Koperta życia Caritas pomaga seniorom i medykom

Koperta życia Caritas pomaga seniorom i medykom

W maju br. do podopiecznych Caritas diecezjalnych trafiły „Koperty życia Caritas”, które w krytycznych sytuacjach mają ułatwić służbom medycznym dostęp do danych o zdrowiu seniorów potrzebujących pomocy.  W całej Polsce pierwsze koperty dotarły w grudniu 2020 r. do 20 tysięcy osób – beneficjentów programów „Na codzienne zakupy” i #PomocDlaSeniora. Kolejne 20 tysięcy „Kopert życia Caritas” trafiło do seniorów w maju 2021 roku.

Caritas Diecezji Kieleckiej przekazała w obu edycjach  ok. 1000 takich kopert osobom starszym.

„Koperta życia Caritas” zawiera kartę z podstawowymi i aktualnymi danymi na temat domownika – seniora. Na karcie są zapisane jego personalia, numer PESEL, grupa krwi, informacje o uczuleniach, przebytych chorobach, przyjmowanych lekach, a także dane kontaktowe bliskiej osoby, którą należy powiadomić w sytuacji nagłego zagrożenia.

Poza kartą informacyjną, w pakiecie „Koperty życia Caritas” znajdują się też: foliowe zabezpieczenie karty, naklejka na lodówkę informująca, że tu znajduje się „Koperta życia Caritas” oraz wizytówka do portfela, z miejscem na podstawowe informacje – na wypadek, gdyby służby medyczne trzeba było wezwać na ulicy, poza miejscem zamieszkania seniora. W domu „Koperta życia Caritas” umieszczana jest w lodówce – w miejscu łatwo dostępnym dla ratowników.

– „Koperty życia Caritas” są przekazywane seniorom przez wolontariuszy Caritas diecezjalnych uczestniczących w programie „Na codzienne zakupy”, który Caritas realizuje razem z Fundacją Biedronki. W razie potrzeby członkowie rodzin lub wolontariusze Caritas mogą pomóc seniorom wpisać do karty informacyjnej potrzebne dane o zdrowiu i lekach – tłumaczy Monika Figiel, koordynatorka programów senioralnych w Caritas Polska.

Wzór „Koperty życia Caritas” do samodzielnego wydrukowania można pobrać ze strony internetowej Caritas Polska. Jest dostępny pod adresem koperta życia.