You are currently viewing Opiekunowie SKC przygotowani na nowy rok pracy

Opiekunowie SKC przygotowani na nowy rok pracy

Tradycyjnie na początku roku szkolnego odbyła się konferencja szkoleniowa dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej. Spotkanie odbyło się 14 września 2020 r. w Centrum Integracji Społecznej Caritas w Kielcach  Uczestniczyło w nim 60 nauczycieli, w tym część w sposób zdalny. Najpierw blok tematyczny pn. „Wolontariat w czasach pandemii” przybliżył wszystkim Damian Zegadło, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu Caritas w Kielcach. Skupił się m.in. na zestawieniu ograniczeń wynikających z sytuacji pandemii z szansami i nowymi możliwościami. Zaprezentowane zostały propozycje konkretnych działań do realizacji oraz oferta bezpłatnych szkoleń. Całość wystąpienia streszcza PREZENTACJA.

Kolejną część poprowadził ks. Krzysztof Banasik, z-ca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Poruszył on aspekt formacyjny Szkolnych Kół Caritas. W ramach programu „Miłosierdzie w czynie” przybliżył kolejne uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała: wątpiącym dobrze radzić i nagich przyodziać. Uczestnicy spotkali się także z Renatą Kaczmarczyk, koordynatorem pomocy żywnościowej w Caritas oraz Kamilą Piotrowicz, animatorem programu ekologicznego „Laudato si”. Na koniec szkolenia przypomniane zostały kwestie prowadzenia  dokumentacji Szkolnych Kół Caritas. W diecezji kieleckiej są zarejestrowane 103 Szkolne Koła Caritas, które oprócz formacji w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia uczestniczą w różnych akcjach, takich jak: zbiórki żywności, Pola Nadziei, pomoc chorym i starszym, wsparcie ubogich.