You are currently viewing Jubileusz 25 – lecia Zespołu Placówek Caritas w Miechowie

Jubileusz 25 – lecia Zespołu Placówek Caritas w Miechowie

Dnia 27 kwietnia 2022 r. miał miejsce jubileusz 25 – lecia Zespołu Placówek Opiekuńczo – Leczniczych Caritas w Miechowie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie, gdzie licznie zebranych gości, pracowników i wolontariuszy Caritas powitał proboszcz miejscowej parafii ks. kan. Franciszek Siarek. Liturgii przewodniczył bp Andrzej Kaleta, który w homilii przypomniał, że wśród wielu ważnych aspektów posługi Kościoła znajduje się działalność charytatywna, która niesie pomoc wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Najbardziej wyrazistym przejawem tej pełnej pokory i miłości służby jest praca Caritas. Ks. biskup nakreślił kontekst powstania placówek Caritas w Miechowie, który nie wydałby dobrych owoców bez porozumienia Kościoła oraz administracji państwowej i samorządu. – Dlatego dziś dziękuję przedstawicielom tych instytucji za ich postawę otwartości i chęć współpracy – mówił homileta. Na zakończenie życzył wszystkim pracownikom i wolontariuszom Caritas, by Pan, który ofiarował siebie dla zbawienia człowieka, zawsze był wzorem i dopomagał wam każdego dnia tracić swoje życie, a zarazem odnajdywać je w służbie Bogu i człowiekowi.

Kolejna część uroczystości jubileuszowych miała miejsce w sali konferencyjnej Zespołu Klasztornego Bożogrobców. Ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej przybliżył historię powstania Zespołu Placówek Caritas w Miechowie. Wspominał przy tym otwartość i życzliwość ówczesnych władz lokalnych w rozwiązywaniu trudnych spraw społecznych z jakimi zmagała się nasza Ojczyzna w latach 90 -tych. Ks. dyrektor przywołał tu osoby p. Marka Sceliny – ówczesnego dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Kielcach oraz p. Jerzego Muszyńskiego – burmistrza Miechowa w tamtym czasie. To oni pomogli zagospodarować niszczejące budynki poszpitalne, najpierw na potrzeby Stacji Opieki Caritas, a potem Stołówki Charytatywnej. Na przestrzeni lat powstały jeszcze Hospicjum Stacjonarne i Domowe, Środowiskowy Dom Samopomocy, DPS “Dom Kombatanta” oraz Dzienny Dom Seniora. Następnie jubileuszowe gratulacje i życzenia przekazali przybyli goście, m.in. p. Marta Mordarska – dyrektor PFRON, oddział w Krakowie, p. Radosław Grochal z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. Jacek Kobyłka – Starosta Miechowski i p. Krzysztof Świerczek – przewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego, p. Dariusz Marczewski – Burmistrz Miechowa i p. Zenon Czekaj- przewodniczący Rady Gminy i Miasta Miechów.

Ważną częścią jubileuszu było wręczenie medali oraz pamiątkowych dyplomów długoletnim pracownikom Zespołu Placówek Opiekuńczo – Leczniczych Caritas w Miechowie oraz statuetek wyróżnionym gościom. Medale biskupa Kieleckiego “Beati Misericordes” za szczególne zasługi w działalności charytatywnej w diecezji kieleckiej otrzymały: p. Danuta Zaklikiewicz – kierownik Stołówki Charytatywnej oraz p. Agata Dulba – kierownik Stacji Opieki w Miechowie.

Uroczystości uświetnił występ wokalny zespołu Cantus, działającego pod kierunkiem dyrygent p. Katarzyny Kornaś przy Centrum Kultury i Sportu w Miechowie oraz inscenizacja w wykonaniu uczestników ŚDS w Miechowie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości jubileuszowych zaproszeni zostali na uroczysty obiad, na którym nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu, a przede wszystkim radosnych wspomnień, rozmów i … planów na przyszłość.