You are currently viewing Nawiedzenie Obrazu Św. Józefa w Schronisku dla Kobiet

Nawiedzenie Obrazu Św. Józefa w Schronisku dla Kobiet

W dniach 14 – 15.07 br. Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas oraz działające przy nim Schronisko dla Kobiet w Kielcach nawiedził obraz św. Józefa Opiekuna Rodzin. Obraz został przekazany ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek przy ul. Karczówkowskiej w Kielcach. Po przywitaniu pieśnią „Św. Józefie patronie nasz” ks. dyrektor Stanisław Słowik przeczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza opisujący narodzenie Pana Jezusa. W krótkiej nauce ks. Słowik zwrócił uwagę na św. Józefa, jako wiernego i oddanego opiekuna Marii i Jej Syna, dla którego nie było sytuacji bez wyjścia, a znalezienie bezpiecznego miejsca dla ciężarnej Marii w Betlejem było sprawą priorytetową. Św. Józef poprzez swoje działania, opisane w Ewangelii, pokazuje nam, że dla każdej, nawet wydawałoby się najtrudniejszej sytuacji, można zawsze znaleźć jakieś rozwiązanie, a życie w pokorze i oddaniu się woli Bożej, może być pełne radości i satysfakcji. Następnie mieszkanki placówki razem z pracownikami odmówiły litanię oraz koronkę do Św. Józefa. Po części oficjalnej peregrynacji każda z uczestniczek miała okazję do indywidualnej  modlitwy do św. Józefa.

Możliwość peregrynacji Obrazu w takim miejscu, jakim jest Schronisko, była szczególnie ważna dla jego mieszkanek. Wspólnie z Dyrektorem Caritas Kieleckiej ks. S. Słowikiem, pracownikami CIK oraz jego podopiecznymi modlono się do Patrona Rodzin o wsparcie, uzdrowienie oraz wzmocnienie wszystkich polskich rodzin. Każda z osób mogła również przedstawić swoje prywatne intencje, podziękować za otrzymaną pomoc oraz poprosić św. Józefa o dalszą opiekę.

To kolejna placówka Caritas, którą nawiedza obraz z Sanktuarium Św. Józefa Opiekuna Rodzin w Kielcach w związku z trwającą diecezjalną peregrynacją.