You are currently viewing Gotowi na „Pomoc dla Ukrainy”

Gotowi na „Pomoc dla Ukrainy”

Wojska rosyjskie wkraczające do Ukrainy, ostrzał przedszkoli, szkół i domów w Donbasie – takie doniesienia o eskalacji napięcia niosą konieczność natychmiastowej reakcji. Caritas Polska przekazuje 100 tys. zł na bieżące działania kryzysowe ukraińskich Caritas i ogłasza zbiórkę pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy”. Wśród najpilniejszych potrzeb są żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej.

Od ponad 8 lat trwa wojna na wschodzie Ukrainy, ostatnie napięcia jednak przyniosły kolejne niepokoje. Od 17 lutego odnotowano wielokrotne ostrzały prowadzone przez prorosyjskie oddziały okupacyjne, łamiące zawieszenie broni wzdłuż linii kontaktowej w obwodzie Ługańskim. 22 lutego wojska rosyjskie wkroczyły do Ukrainy. Eskalacja konfliktu wydaje się coraz bardziej realna.

W Stanicy Ługańskiej (terytorium kontrolowane przez rząd Ukrainy) uszkodzeniu uległo miejscowe przedszkole. Wszystkie dzieci zostały bezpiecznie ewakuowane. Zniszczeniu uległa także infrastruktura komunalna – połowa miejscowości została pozbawiona prądu. Ostrzelano również wieś Worobijiwkę, położoną 16 km od linii konfliktu. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej. Inne osady dotknięte ostrzałem to Maryinka, Krasnohoriwka, Pisky, Vodiane. Kilku cywilów zostało rannych.

Najpilniejsze potrzeby

– Zdecydowaliśmy o natychmiastowym przekazaniu 100 tys. zł na rzecz Ukrainy. Środki zostaną przekazane Caritas Ukraina Kościoła Grekokatolickiego i Caritas-SPES Kościoła Rzymskokatolickiego na zabezpieczanie bieżących przygotowań do sytuacji kryzysowej w placówkach objętych wsparciem organizacji. Wśród najpilniejszych potrzeb jest zaopatrzenie ich w żywność, środki higieniczne, ale także zapewnienie konkretnej pomocy materialnej: zakup koców, śpiworów, materaców czy kuchni polowych. Potrzebna jest także pomoc psychologiczna dla dzieci, dla których ostatnie wydarzenia były bardzo traumatyczne. Sytuacja pozostaje bardzo dynamiczna i zakres potrzeb będzie ewoluował w czasie. Obie organizacje na bieżąco monitorują rozwój wypadków i będą określać skalę potrzebnego wsparcia, również w przypadku możliwych przesiedleń ludności z terenów zagrożonych działaniami zbrojnymi. Pozostajemy solidarni z naszym wschodnim sąsiadem i mamy nadzieję, że dalsza inwazja Rosji zostanie zatrzymana – mówi ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

– Jeśli dojdzie do wzrostu liczby osób uciekających przed niebezpieczeństwem, będziemy bazować na ścisłej współpracy z diecezjalnymi Caritas oraz odpowiednimi służbami. Podobnie jak w kryzysie na granicy polsko-białoruskiej, bardzo ważnym elementem ewentualnych reakcji byłaby współpraca z przygranicznymi parafiami. Caritas w Polsce przygotowuje miejsca, które mogłyby posłużyć do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i zasad z lokalnymi wojewodami – dodaje Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca dyrektora Caritas Polska.

Przewodniczący Episkopatu apeluje o modlitwę i gotowość do pomocy Ukraińcom

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się do biskupów i wszystkich wiernych, aby Środa Popielcowa była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą. „Proszę, aby w każdym kościele i parafii w Polsce zanosić gorące błagania w intencji pokoju, a także w intencji Ukraińców, by Pan pokrzepił ich serca w obecnej dramatycznej sytuacji” – napisał. Abp Gądecki zaapelował również, aby zarówno w najbliższą niedzielę, jak i w Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej zorganizować zbiórkę ofiar do puszek, które – za pośrednictwem Caritas Polska – zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Przewodniczący Episkopatu zwrócił się także do wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli o otwartą postawę wobec potrzebujących schronienia.

Jak pomóc?

  • Dokonując wpłaty na stronie caritas.pl
  • Wpłacając dowolną kwotę na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA
  • Wysyłając SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT).