You are currently viewing Kolejne Targi Pracy za nami!

Kolejne Targi Pracy za nami!

Dnia 23 kwietnia br. w Galerii KORONA odbyły się Targi Pracy organizowane przez Miejski Urząd Pracy we współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej, a  Centrum Pomocy Migrantom I Uchodźcom w Kielcach. Wielu wystawców zaprezentowało stoiska z propozycjami zatrudnienia dla osób z Polski i obcokrajowców. Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością prezydent Kielc Agata Wojda, która podkreśliła znaczenie dostępności rynku pracy dla wszystkich chętnych.

Podczas wydarzenia uwagę zwrócono również na kwestie kształcenia oraz szkoleń zawodowych. Wiele instytucji edukacyjnych zaprezentowało możliwości podwyższenia swoich kwalifikacji. Dla obywateli Ukrainy bardzo ważna była obecność przedstawiciel Straży Granicznej, którzy udzielali najważniejszych informacji dotyczących przekraczania granicy i legalności pobytu w Polsce. Uczestnicy Targów mogli złożyć dokumenty aplikacyjne do wybranych przedsiębiorstw, których było ok. 40.

Takie przedsięwzięcia zwiększają szansę na obniżenie stopy bezrobocia oraz zapewnienie ludziom dobrej pracy zgodnie z kwalifikacjami.