You are currently viewing Zapraszamy na Rodzinną Majówkę Rowerową z biskupem Marianem Florczykiem

Zapraszamy na Rodzinną Majówkę Rowerową z biskupem Marianem Florczykiem

Kuria Diecezjalna oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach zapraszają na XVIII Rodzinną Majówkę Rowerową, która odbędzie się w sobotę 18 maja 2024 pod patronatem i z udziałem Księdza Biskupa Mariana Florczyka. Caritas Diecezji Kieleckiej jest współorganizatorem tego wydarzenia. Majówka upamiętnia osobę Ojca Świętego Jana Pawła II, Jego nauczanie, troskę o rodziny, patriotyzm i pobyt na Ziemi Świętokrzyskiej. W 10 rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II,  za Jego wstawiennictwem będziemy modlić się za naszą Ojczyznę i nasze rodziny.

Trasa Majówki wiedzie z Kielc do Borkowa, przez Dyminy i Kaczyn, gdzie w tamtejszych kościołach znajdują się relikwie i pamiątki Jana Pawła II. Spotkanie na placu przy kieleckiej Katedrze o godz. 9.30. Po zakończeniu możliwość powrotu autokarami. Karty uczestnictwa można odebrać w obiektach sportowych Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach oraz w Biurze Caritas przy placu Najświętszej Maryi Panny. Zapisy będą możliwe na starcie Majówki od godz. 9.15.

REGULAMIN MAJÓWKI

MAPKA MAJÓWKI