You are currently viewing Transport z pomocą rzeczową dotarł na Ukrainę

Transport z pomocą rzeczową dotarł na Ukrainę

We wtorek 1 marca br. pojechał pierwszy transport z pomocą organizowaną przez Caritas Diecezji Kieleckiej dla dotkniętej wojną Ukrainy. Dary rzeczowe, takie jak żywność, koce, śpiwory, karimaty, grzejniki olejowe, środki czystości, artykuły higieniczne przekazane zostały na przejściu granicznym w Budomierzu do parafii Jaworów na Ukrainie. Tamtejszy proboszcz ks. Marek Niedźwiecki rozdysponuje otrzymane artykuły do różnych miejscowości na terenie dotkniętej wojną Ukrainy. Zastępca dyrektora Caritas Kieleckiej ks. Krzysztof Banasik kilka godzin spędził na granicy. Miał okazję porozmawiać z rodzinami, które z Ukrainy przyjeżdżają do Polski. – Jak się widzi te kobiety z dziećmi na rękach, które kilkanaście godzin podróżowały do granicy, są zmarznięte, głodne, zalęknione o swój los, to trudno powstrzymać wzruszenie. Ale trzeba przyznać, że po przekroczeniu granicy, w Polsce, od razu czeka na te osoby potrzebna pomoc. Są ciepłe posiłki, pomoc medyczna, psychologiczna, pomagają tłumacze i dużo wolontariuszy – relacjonuje ks. Banasik. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali dary rzeczowe, to wiele osób indywidualnych, organizacji społecznych. Dziękujemy też firmie Aspolmax za przekazane wędliny.

Można wspierać akcję na rzecz dla Ukrainy poprzez ofiary pieniężne na konto ING Bank Śląski 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 z dopiskiem “pomoc dla Ukrainy”.  Dary rzeczowe (pojedyncze) można przekazywać do placówek Caritas na terenie diecezji kieleckiej, w Kielcach do Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Wesoła 52 A.  Większe partie (ze zbiórek lokalnych) należy dostarczać do Magazynu Caritas, ul. Ściegiennego 499 w Kielcach – Dyminach (dawny Browar Belgia). Potrzebne rzeczy to żywność o długim terminie przydatności do spożycia, kuchenki mikrofalowe (nowe), środki higieniczne i środki czystości, środki opatrunkowe, nowe koce, pościel, śpiwory, bielizna termoaktywna, ciepłe skarpety, odzież moro (nowa). Nie przyjmowane są odzież używana i leki.