You are currently viewing Zaproszenie na konferencję z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

Zaproszenie na konferencję z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

30 czerwca 2022 r.  w Willi Hueta przy ul. Juliusza Słowackiego 25, 25-365 Kielce odbędzie konferencja upowszechniająca standard mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie, w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w partnerstwie z ROPS w Kielcach, ROPS w Rzeszowie, Caritas Diecezji Kieleckiej, Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym “Misericordia” w Rzeszowie oraz Stowarzyszeniem Radość z Dębicy. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Konferencja będzie podsumowaniem projektu p.n.: „Standard w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Podczas konferencji wystąpią eksperci w dziedzinie deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz wsparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie:

– dr hab. Marek Rymsza  – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Uniwersyteckiego Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Profesjonalnych Praktyk Pomocowych,
– dr hab. Hubert Kaszyński prof. UJ – Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– dr n. med. Artur Kochański –  Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego

Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów z obszaru ochrony zdrowia psychicznego i wsparcia społecznego osób chorujących psychicznie, przedstawicieli gminnych i powiatowych jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem osób chorujących psychicznie oraz przedstawicieli środowiska osób chorujących psychicznie i ich rodzin.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Program konferencji

Regulamin rekrutacji uczestników konferencji

Formularz zgłoszeniowy na konferencję