You are currently viewing 61 uczniów otrzymało wsparcie z Programu  „Skrzydła 2021/22”

61 uczniów otrzymało wsparcie z Programu „Skrzydła 2021/22”

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2021/22  podsumowaliśmy Program „Skrzydła” Caritas Diecezji Kieleckiej. To kolejny rok szkolny w którym, w związku z pandemią COVID-19, nasi podopieczni funkcjonowali w zupełnie innych warunkach edukacyjnych. Staraliśmy się pomóc im w codziennych zmaganiach, umożliwiając  zakup nie tylko podręcznych przyborów szkolnych, leków, sprzętu rehabilitacyjnego czy ubrań  ale przede wszystkim skupiliśmy się na pomocy w nauce zdalnej.

Dzięki pomocy Caritas Polska i indywidualnym darczyńcom nasi stypendyści mogli zakupić  sprzęt komputerowy i akcesoria do nauki zdalnej. Oprócz tej formy pomocy, na prośbę i przy współpracy  szkół,  wsparliśmy naukę zdalną wypożyczając  naszym stypendystom laptopy. Chcieliśmy, aby każdy uczeń, podopieczny „Skrzydeł”, miał równe szanse edukacyjne i na odpowiednim poziomie mógł realizować naukę w czasie pandemii.

W roku szkolnym 2020/2021 dzięki wsparciu darczyńców Caritas Kieleckiej pomogliśmy 41 uczniom w  kwocie  66 795,23 zł oraz 20 dzieciom, które wsparła finansowo Caritas Polska, przeznaczając na ten cel 35 000,00 zł.