You are currently viewing Debatowaliśmy o kondycji i perspektywach wolontariatu w regionie

Debatowaliśmy o kondycji i perspektywach wolontariatu w regionie

W dniu 11 maja 2022 roku  Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas wspólnie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach zorganizowały debaty wolontariackie. Pierwsza dotyczyła działań organizacji pozarządowych w kontekście wojny na Ukrainie. Prelegentami byli:

  • Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej, koordynator pomocy dla Ukrainy, organizator transportów humanitarnych i pomocy uchodźcom mieszkającym w diecezji kieleckiej.
  • Marcin Jedliński- harcmistrz z Hufca ZHP Kielce. Zaangażowany w pomoc uchodźcom w Przemyślu, a szczególnie na granicy w Medyce.
  • Paweł Kwietniewski-Futerski – dyrektor Fundacji im. Stefana Artwińskiego. Zaangażowany w pomoc na rzecz Ukrainy – organizację zbiórek i pomocy doraźnej.

W debacie wziął udział gość specjalny Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności p. Michał Rulski. Rozmawiano o tym jak wygląda pomoc na granicy, jak wygląda współpraca NGO z samorządem oraz o tym jak wspierać wolontariuszy, aby się nie wypalili, jak utrzymać ich zaangażowanie.

W drugiej części spotkania, którą rozpoczął Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik, tematem był był wolontariat szkolny w rzeczywistości post pandemicznej. Prelegentami tej debaty byli:

  • Joanna Sędziejewska- wiceprezes Stowarzyszenia Asumpt, działaczka społeczna, związana ze świętokrzyskimi organizacjami pozarządowymi, realizatorka ogólnopolskich programów społecznych oraz założycielkę Lokalnego Centrum Wolontariatu.
  • Honorata Mieszczankowska – wychowawczyni w Niepublicznej Bursie w Kielcach . Od ponad 3 lat związana pracą z młodzieżą z Polski i krajów wschodnich.
  • Damian Zegadło – związany z sektorem pozarządowym od ponad 10 lat. Koordynator wolontariatu w Katolickiej Szkole Podstawowej w Kielcach.

Podczas tej części rozmawiano m.in. o wyzwaniach jakie czekają koordynatorów wolontariatu po pandemii, o tym w jaki sposób przyciągnąć młode osoby do zaangażowania się w wolontariat szkolny, jak przekonać dyrekcję szkoły, aby nauczyciele mogli angażować uczniów w działania społeczne oraz o tym w jaki sposób Korpus Solidarności może rozwinąć wolontariat szkolny.

Podczas spotkania Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności wręczył Certyfikaty Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom, a otrzymali je:

  • Niepubliczna Bursa w Kielcach
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kolumby Białeckiej w Kielcach
  • Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty

Spotkanie odbyło się przy udziale koordynatorów wolontariatu z  województwa świętokrzyskiego oraz wolontariuszy. Wzięło w nim udział około 60 osób. Było to  bardzo cenne spotkanie dla wszystkich, którym bliska jest idea wolontariatu.

Debaty odbyła się  w ramach “Korpusu Solidarności” –  Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.