You are currently viewing Zapraszamy na warsztaty poświęcone konkursowi Laudato Si’

Zapraszamy na warsztaty poświęcone konkursowi Laudato Si’

W dniu 27.01.2021r. w godzinach 17:00 – 19:00 zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia udziału w warsztatach Laudato Si. Dwugodzinne spotkanie zostanie przeprowadzone na platformie Teams i poświęcone będzie trwającemu konkursowi grantowemu Laudato Si dla Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas i Centrów Wolontariatu. Podczas spotkania poruszone zostaną najważniejsze kwestie dotyczące regulaminu konkursu, metodologii pisania wniosku, kwalifikowalności wydatków, realizacji i rozliczenia projektu. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału e-mailowo: