You are currently viewing Podsumowanie Programu Skrzydła 2019/20

Podsumowanie Programu Skrzydła 2019/20

Wraz z końcem roku szkolnego 2019/20 zakończyła się kolejna edycja programu stypendialnego „Skrzydła” Caritas Diecezji Kieleckiej. Podsumowując tegoroczne działania nie możemy zapomnieć, że sytuacja spowodowana koronawirusem dotknęła także nasz program, w którym ściśle i bezpośrednio współpracujemy ze szkołami, nauczycielami i uczniami.  Dlatego od marca wprowadziliśmy zdalną obsługę programu, dzięki czemu mogliśmy kontynuować wsparcie dzieci i młodzież.  Ze programu stypendialnego skorzystało ogółem 74 uczniów szkół podstawowych oraz średnich, w tym 10 dzieci to stypendyści „Skrzydeł” Caritas Polska oraz 10 stypendystów programu „Dwa talenty” Caritas Polska. Już tradycją jest, że nie tylko finansowo  pomagamy naszym podopiecznym. W mijającym roku szkolnym epidemia spowodowała, że szkoły musiały przestawić się na nauczanie zdalne, to wymogło na naszym programie szybką reakcję pomocy materialnej. Nasz wieloletni darczyńca –  firma ZETO Kielce  podarowała trojgu dzieci komputery wraz z wszelkimi akcesoriami niezbędnymi w nauce zdalnej, a Caritas Polska zmieniła listę wydatków kwalifikowanych, dzięki czemu w ramach „Skrzydeł” i „Dwóch talentów”, uczniowie mogli zakupić niezbędny sprzęt komputerowy i akcesoria, aby bez przeszkód uczestniczyć w nauce zdalnej.  W programie tradycją stają się wycieczki edukacyjne dla stypendystów „Skrzydeł”, które organizuje Caritas Polska. W minionym roku szkolnym na zaproszenie firmy Mastercard Polska pojechaliśmy do stolicy, by zwiedzić siedzibę tego ogromnego przedsiębiorstwa. Pełni wrażeń nowoczesności  kontynuowaliśmy przygodę w Warszawie doświadczając ciekawych eksperymentów w Centrum Nauki Kopernik.

Podsumowując należy stwierdzić, że Program „Skrzydła” spełnił swoje cele, tym bardziej, że w czasie epidemii wiele rodziców straciło pracę, a inni dostawali mniejsze wynagrodzenia.  Dlatego wielkie podziękowania kierujemy do darczyńców indywidualnych i firm, które nieustająco niosą pomoc naszym stypendystom poprzez comiesięczne wpłaty dla programu „Skrzydła”. Dzięki nim nasze dzieci wiedzą, że gdzieś są ludzie, którym nie są obojętni, na których zawsze mogą liczyć. Wdzięczni jesteśmy również koordynatorom z ramienia szkoły, to oni dzięki swojej bacznej obserwacji, czujności i dobremu sercu, sygnalizują nam, że jakieś dziecko jest w potrzebie, dbają o kontakt z takim dzieckiem i na bieżąco monitorują wydatki.

Wszystkim tym, którzy przyczyniają się do funkcjonowania programu „Skrzydła” Caritas Diecezji Kieleckiej składamy wielkie Bóg zapłać, a skoro rozpoczęły się wakacje, naszym stypendystom i wszystkim uczniom życzymy radosnego i bezpiecznego wypoczynku.