You are currently viewing Zakończyły się ostanie turnusy kolonii Caritas

Zakończyły się ostanie turnusy kolonii Caritas

W dniu 19 sierpnia 2023 r. zakończył się IV turnus kolonii w Chłapowie, a 20 sierpnia powróciły do domu dzieci z kolonii w Zakopanem. Ogółem w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas przeprowadzono pięć turnusów (cztery w Chłapowie k. Władysławowa, a jeden w Zakopanem), na których wypoczywało łącznie 416 dzieci. Natomiast w ramach półkolonii przeprowadzono pięć turnusów (dwa w Kielcach, dwa w Jędrzejowie i jeden w Chmielniku), głównie dla dzieci ze świetlic środowiskowych i ogniska wychowawczego. Z tej formy wypoczynku skorzystało 235 dzieci.

Turnusy przebiegły radośnie, bezpiecznie, co jest zasługą dobrze przygotowanej i oddanej kadry: kierowników, wychowawców, pielęgniarek, duszpasterzy oraz animatorów muzycznych.

Łącznie w ramach akcji kolonijnej 2023 posługiwało 59 osób kadry w tym: 10 kierowników, 40 wychowawców, 4 animatorów muzycznych i 5 pielęgniarek.

Dzieci odwiedziły ciekawe miejsca, korzystały z kąpieli morskich i słonecznych, uczestniczyły w grach, zajęciach sportowych. Realizowano też programy wychowawcze i profilaktyczne, które miały na celu wesprzeć dzieci w radzeniu sobie w codziennym funkcjonowaniu  i w życiu społecznym.

Wakacyjna Akcja Caritas Kieleckiej została sfinansowana ze środków własnych pochodzących z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz dzięki wsparciu finansowemu Kuratorium Oświaty w Kielcach. Kolonie odbyły się również dzięki współpracy i pomocy finansowej samorządów: Powiatu Jędrzejowskiego oraz gmin: Kielce, Jędrzejów, Miechów i Słomniki. Jeden z turnusów został zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Razem Dzieciom z Buska Zdroju.

Dziękujemy wszystkim wspierającym akcję wakacyjną oraz kadrze posługującej podczas turnusów. Mamy nadzieję, że dzieci dobrze wypoczęły i nabrały sił do realizacji wyzwań związanych ze zbliżającym się rokiem szkolnym.