You are currently viewing Zakończyliśmy kolejną edycję Programu Pomocy Żywnościowej

Zakończyliśmy kolejną edycję Programu Pomocy Żywnościowej

Caritas Diecezji Kieleckiej od grudnia 2019 do września 2020 r. realizowała Podprogram 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W tej edycji objęliśmy wsparciem 11 000 osób potrzebujących, którym przekazaliśmy łącznie 530 801 kg produktów spożywczych. O kwalifikowalności do programu decydowało kryterium dochodowe. Beneficjenci otrzymali między innymi cukier, mleko, buraczki wiórki, sok jabłkowy, kasza gryczana, filet z makreli w oleju, gołąbki w sosie pomidorowym, ser, ryż, makarony, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet wieprzowy, szynkę drobiową, fasolę biała, groszek z marchewką oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 21 punktach wydawania żywności prowadzonych przez  organizacje  partnerskie lokalne na terenie diecezji kieleckiej. Były to parafie, placówki terenowe Caritas, stowarzyszenia oraz ośrodki pomocy społecznej.

Caritas wspiera w ten sposób osoby i rodziny o niskim statusie materialnym, które mają trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb żywieniowych. Podczas realizacji Podprogramu 2019 szczególną pomocą żywnościową objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, osoby starsze, samotne i bezdomne. Dostęp do programu  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

W w ramach środków na działania towarzyszące Caritas Diecezji Kieleckiej przeprowadziła 60 warsztatów dla 1364 uczestników. Zajęcia miały na celu nabycie przez uczestników samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Szkolenia i warsztaty dotyczyły zagadnień przygotowania posiłków, dietetyki, zdrowego odżywiania oraz sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały szkoleniowe oraz drobne gadżety.

W okresie realizacji Podprogramu 2019 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych  przez placówki terenowe Caritas lub parafie. Przeprowadzono działania na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi spotkania integracyjne, świąteczne, różnego typu zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów.

Dziękujemy wszystkim naszym Partnerom, którzy przyczynili się rzetelnej i sprawnej realizacji tej edycji programu pomocy żywnościowej, a w szczególności Księżom Proboszczom i Wolontariuszom, Kierownikom i Pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej, Przedstawicielom Stowarzyszeń oraz Pracownikom i Wolontariuszom placówek terenowych Caritas.