You are currently viewing „Ślepcy” na scenie w Chmielniku

„Ślepcy” na scenie w Chmielniku

13 lutego 2020 grupa teatralna „Lilie Szaronu” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Proszowicach wystąpiła ze spektaklem „Ślepcy” w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym Świętokrzyski Sztetl w Chmielniku. Autorem tekstu jest pan Dawid Pyrda, a nad oprawą muzyczną czuwała pani Monika Semik. Tym razem na widowni zasiadło około stu osób, w tym podopieczni placówek opiekuńczych i domów środowiskowych z powiatu kieleckiego. Kolejny raz ze sceny popłynęły słowa mówiące o tym, jak trudne i zaburzone bywają relacje w dzisiejszych czasach, słowa o potrzebie bliskości, miłości i szacunku dla każdego człowieka. Występ został bardzo ciepło przyjęty przez widzów, a ze sceny słowa podziękowania skierowała do aktorów pani Agnieszka Dziarmaga, kierująca Ośrodkiem Sztetl. Pani Urszula Jarosz, kierownik Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach wyraziła wdzięczność za ciepłe przyjęcie i możliwość występu w takim interesującym miejscu. Po występie nasi podopieczni wraz z terapeutami obejrzeli wystawy obrazujące historię chmielnickich Żydów.