You are currently viewing Rusza Konkurs na Mini Granty dla wolontariuszy

Rusza Konkurs na Mini Granty dla wolontariuszy

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach wraz z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej ogłasza Konkurs na Mini Granty. Celem Konkursu jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy lub grup wolontariackich na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich w województwie świętokrzyskim. Dzięki możliwości zdobycia dodatkowych środków na ważne i potrzebne działania, wolontariusze stają przed szansą realizacji działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych oraz zdobycia nowych kompetencji oraz doświadczeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14.08.2021 r. przez formularz zgłoszeniowy dostępny online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD109NPTtqc7gvQ8E6xQHKjf1qEXVz2sfmJkVYxwebkkfJQw/viewform
lub w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu lub Diecezjalnego Centrum Wolontariatu.

REGULAMIN KONKURSU