You are currently viewing Warsztaty Caritas Laudato si

Warsztaty Caritas Laudato si

Dnia 28 lutego 2020 w Centrum Integracji Społecznej Caritas odbyły się warsztaty dla animatorów lokalnych w ramach projektu Caritas Laudato si. Spotkanie poprzedziła Eucharystia w kieleckiej katedrze. W warsztatach wzięli udział uczniowie i opiekunowie ze Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej oraz koordynatorzy Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Uczestnicy warsztatów wysłuchali prelekcji nt. naukowych aspektów ochrony środowiska i klimatu przeprowadzonej przez eksperta Emilię Ślimko. Animator krajowy projektu, br. Cordian Szwarc OFM przybliżył uczestnikom Encyklikę Laudato Si’ i wyjaśnił dlaczego jako katolicy powinniśmy zajmować się klimatem. Druga część warsztatów poświęcona była aspektom praktycznym. Animator diecezjalny, Kamila Piotrowicz przedstawiła założenia konkursu grantowego dla SKC i DCW, zasady pisania projektów oraz internetową platformę konkursową WITKAC. Dzięki burzy mózgów zrodziły się pomysły na inicjatywy ekologiczne w środowisku lokalnym. Teraz pora na stworzenie projektów i ich realizację.

Wszystkim uczestnikom warsztatów życzymy powodzenia w zbliżającym się konkursie grantowym, który wyłoni projekty objęte dofinansowaniem.