You are currently viewing Rozpoczynamy nabór wniosków w Konkursie na Bony Edukacyjne i Mini Granty

Rozpoczynamy nabór wniosków w Konkursie na Bony Edukacyjne i Mini Granty

Rozpoczynamy nabór wniosków w Konkursie na Bony Edukacyjne – edycja 2023 r. organizowanym przez  Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do kursów i szkoleń wolontariuszom Korpusu Solidarności działającym na rzecz społeczności lokalnej. Bony edukacyjne mają na celu umożliwienie wolontariuszom poszerzenie ich kompetencji, szeroko pojęty rozwój osobisty oraz wsparcie ich pasji.

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być szkolenia, kursy, seminaria lub inne formy edukacji, które podniosą kwalifikacje wolontariusza lub grupy wolontariuszy w jego dalszym rozwoju.

Wnioskowana kwota nie może przekroczyć 1000 zł.

W Konkursie mogą wziąć udział:

  1. a) wolontariusze Korpusu Solidarności, którzy mają aktywne konto oraz potwierdzoną przynajmniej jedną godzinę pracy wolontaryjnej w Systemie Obsługi Wolontariatu, ukończyli 13 lat, wolontariusze i mieszkają na terenie województwa świętokrzyskiego,
  2. b) grupa wolontariuszy na czele z liderem, który musi być osobą pełnoletnią, mieszkać na terenie województwa świętokrzyskiego i mieć aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu wraz z potwierdzoną przynajmniej jedną godziną pracy wolontaryjnej, a pozostali wolontariusze wchodzący w skład grupy muszą mieć ukończone 13 lat i mieszkać na terenie województwa świętokrzyskiego.

Podstawą ubiegania się o Bon jest złożenie wniosku przez formularz internetowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYS4_KyuELWdj28ipNnAbid3cDbcqyguJZ-NLt71UgZh2teA/viewform

lub osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach przy ul. Żeromskiego 36 lub w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach przy ul. Małej 17/3.

Podstawą ubiegania się o Mini Granty jest złożenie wniosku przez formularz internetowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgfeyCDkzGNRQjTSQaaVnqFFIIHMJav_Tjz5It-JlRMiW3TQ/viewform

lub osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach przy ul. Żeromskiego 36 lub w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach przy ul. Małej 17/3.

 

Termin składania wniosków przez wnioskodawców upływa 12.06.2023 r. (decyduje data złożenia wniosku w postaci elektronicznej lub osobiście).

Pełny regulamin i formularz dostępny na stronach:

REGULAMIN KONKURSU “BONY EDUKACYJNE” – EDYCJA 2023

REGULAMIN “MINI GRANTY” – EDYCJA 2023