You are currently viewing Caritas Diecezji Kieleckiej po raz kolejny doceniona przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Caritas Diecezji Kieleckiej po raz kolejny doceniona przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Dnia 13 czerwca w 20 rocznicę uchwalenie ustawy o zatrudnieniu socjalnym Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg wyróżniła 8 Centrów Integracji Społecznej, które działają najdłużej w Polsce lub mają najlepsze rezultaty w integracji zawodowej i społecznej.

 

Wśród wyróżnionych znalazło się Centrum Integracji Społecznej Caritas Kieleckiej. Oprócz symbolicznej statuetki CIS i ZAZ Caritas miały możliwość wystawienia w gmachu Ministerstwa Rodziny stoiska prezentującego ich wyroby i produkty procesu reintegracji w postaci zwłaszcza rękodzieła i róznych elementów dekoracyjnych i upominkowych. Ponadto ks. dyrektor Stanisław Słowik został wyróżniony Medalem MRiPS Primus in Agendo. Podobne medale otrzymało 10 osób z całej Polski szczególnie zaangażowanych w reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie.

 

To już kolejne wyróżnienie dla Caritas Kieleckiej i jej Dyrektora po Certyfikacie Lider Ekonomii Społecznej w ub. roku. oraz kilku innych podobnych odznaczeniach otrzymanych w jeszcze wcześniejszych latach. Cieszymy się z docenienia naszych działań przez tak wysokie gremia, oraz z kierowanych opinii, że Caritas Kielecka jest wiodącą jednostką w zakresie ekonomii społecznej w skali całego kraju.