You are currently viewing Peregrynacja Relikwii Bł. Matki Bernardyny w Diecezji Kieleckiej

Peregrynacja Relikwii Bł. Matki Bernardyny w Diecezji Kieleckiej

Od września 2023 roku po wszystkich Kołach Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Polsce odbywa się peregrynacja relikwii oraz obrazu bł. Matki Bernardyny Jabłońskiej – założycielki Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Na trasę peregrynacji włączone są również wszystkie domy zakonne Zgromadzenia Sióstr Albertynek.

W  dniach 4-6 maja br. relikwie były przyjmowane w Schroniskach Koła Kieleckiego TPBA. Dodatkowo w niedzielę (5 maja) delegacja mieszkańców Schroniska dla Mężczyzn w Kielcach na czele z ks. Stanisławem Słowikiem – Prezesem Koła Kieleckiego i Kapelanem Krajowym TPBA wraz przedstawicielami członków Stowarzyszenia wybrali się na Mszę św. o godzinie 11°° do Bazyliki Katedralnej w Kielcach. Schronisko Kieleckie funkcjonuje właśnie na terenie parafii katedralnej, dlatego stworzono możliwość przybliżenia postaci Bł. Bernardyny i modlitwy przy relikwiach całej wspólnocie parafialnej. Natomiast w niedzielę po południu delegacja członków Stowarzyszenia wybrała się do Wiernej Rzeki.

Najpierw wszyscy modlili się na Mszy św. w kościele parafialnym w Wiernej, następnie w kaplicy Domu dla Samotnych Matek miało miejsce nabożeństwo w intencji mieszkanek Schroniska i sióstr pracujących w tej placówce. Wieczorem mieszkańcy Schroniska dla Mężczyzn w Kielcach odmówili jeszcze wspólny różaniec przy relikwiach i oddali cześć relikwiom Błogosławionej. W poniedziałek 6.05. br. w kaplicy Schroniska ks. Stanisław Słowik i ks. Krzysztof Banasik sprawowali Mszę św. w intencji dzieł miłosierdzia podejmowanych w diecezji przez Caritas, Towarzystwo Pomocy Brata Alberta, zgromadzenia zakonne i inne instytucje.

Po liturgii nastąpiło przekazanie relikwii do Domu Księzy Emerytów w Kielcach, gdzie już od 50 lat posługują Siostry Albertynki. W następnej kolejności relikwie i obraz Błogosławionej S. Bernardyny trafią do Koła Towarzystwa Pomocy Brata Alberta w Nowym Skoszynie koło Nowej Słupi.