You are currently viewing Biblia w gorzkowskim ogrodzie

Biblia w gorzkowskim ogrodzie

Ogród biblijny, który powstaje w Gorzkowie znalazł się w obiektywie TVP Dobre Historie. Dziennikarze odwiedzili naszą placówkę w środę, 5 maja 2021 r.

Pomysł założenia ogrodu na terenie placówki Dzienny Dom Senior + w Gorzkowie pojawił się ponad 2 lata temu. W większości tworzony przez wolontariuszy i ludzi dobrej woli pięknieje z dnia na dzień, a w obecnej chwili można w nim obserwować prawdziwą feerię wiosennych barw. – Mieliśmy nieużytkowy teren, który sami własną pracą zaczęliśmy zamieniać w ogród. W naszej placówce dziennie opiekę znajduje około 50 podopiecznych. Nie mieli żadnego terenu zielonego aby wyjść i odpocząć na świeżym powietrzu. Mieszkańcy sami wyszli z inicjatywą budowy ogrodu przy byłej szkole, gdzie teraz mieści się nasza placówka – opowiada Agnieszka Kula-Kielian, kierownik placówki.

Praca przy budowie ogrodu a potem jego pielęgnacja jest okazją do uwrażliwienia na piękno stworzenia i kształtowania poczucia odpowiedzialności za wspólny dom. Zaangażowanie społeczności lokalnej przy zakładaniu ogrodu i jego pielęgnacji owocuje zacieśnieniem relacji społecznych i poczuciem odpowiedzialności za dzieło stworzenia. Cykl rozwojowy roślin kwiatowych czyli zmiany ich wyglądu w ciągu roku przypominać mogą o przemijaniu wszystkiego co żyje, w tym też człowieka, i skłaniać do refleksji nad życiem i jego końcem. O tym jak kontakt z naturą wpływa na samopoczucie seniorów opowiadał Krzysztof Paradziej, psycholog na co dzień współpracujący z podopiecznymi.

Podopieczni Domu Seniora w Gorzkowie wspólnie z mieszkańcami stworzyli miejsce, które służyć będzie pogłębianiu relacji między Bogiem, człowiekiem i naturą, wpłynie na rozmaitość biologiczną przestrzeni zabudowy wiejskiej, podniesie świadomość ekologiczną mieszkańców, będzie wzorem dla parafian i podopiecznych jak planować i tworzyć przydomowe ogrody przyjazne ludziom i zwierzętom, zachęci mieszkańców do aktywnego działania. Dotychczasowy trawnik o powierzchni 1600 m2 został przekształcony w ogród poświęcony Biblii, stając się przestrzenią do nawiązania i pogłębiania relacji ze Stwórcą, naturą i drugim człowiekiem. Na całym terenie zostały posadzone rośliny kwiatowe z podziałem tematycznym na rośliny biblijne, miododajne, zapachowe i zioła.

Rośliny w ogrodzie posiadają edukacyjne tabliczki z nazwami, a przy roślinach biblijnych umieszczono cytaty z fragmentami Pisma Świętego, w których zostały one wymienione. W ogrodzie znajdą się także tabliczki z cytatami z wybranych fragmentów encykliki Laudato Si. W ogrodzie ustawiono także ławki, aby stworzyć dogodne warunki do zatrzymania się, odpoczynku i modlitwy dla osób starszych. O znaczeniu roślin w utworzonym ogrodzie dla TVP opowiadała p. Zofia Włodarczyk, projektantka ogrodu.

W ramach projektu uczestnicy zrealizowali cykl warsztatów z terapii ogrodem (hortiterapia, ogrodoterapia). Jest to metoda terapii wykorzystująca ogrody w pracy z pacjentami, polega na wykonywaniu w ogrodzie pracy związanej z utrzymaniem roślin. Terapia ta jest stosowana w przypadku rekonwalescencji po udarach, wypadkach i paraliżach,  stosowana również  u osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością.

Projekt „Biblia w gorzkowskim ogrodzie” realizowany przez Caritas Polska,
został dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.