You are currently viewing Pielgrzymka pracowników Caritas śladami nowych Błogosławionych

Pielgrzymka pracowników Caritas śladami nowych Błogosławionych

W sobotę 2 października pracownicy i wolontariusze Caritas Diecezji Kieleckiej uczestniczyli w pielgrzymce do Warszawy i Lasek. Podążano śladami  wyniesionych na ołtarze 12 września bł.  Matki Elżbiety Róży Czackiej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kaplicy Domu dla Niewidomych w Laskach pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez ks. dyrektora Stanisława Słowika i ks. Adriana Bydlińskiego – kapelana Hospicjum w Kielcach. Następnie zapoznali się z historią życia Matki Czackiej i współcześnie prowadzonymi dziełami miłosierdzia na rzecz osób niewidomych w Laskach.

W dalszej części grupa nawiedziła Archikatedrę św. Jana w Warszawie, tam odmówiono modlitwę przy grobie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Ponadto była okazja zwiedzić Zamek Królewski w Warszawie, pomnik Powstania Warszawskiego, Katedrę Wojska Polskiego, a także Grób Nieznanego Żołnierza i kilka innych miejsc ważnych dla historii naszej Stolicy i Ojczyzny. Na zakończenie pielgrzymi odwiedzili siedzibę Caritas Polska przy ul. Okopowej.