Caritas Diecezji Kieleckiej rozpoczęła realizację Programu Żółty Talerz. Pomysłodawcą i koordynatorem tej kampanii społecznej jest Kulczyk Foudation, która do współpracy zaprosiła największe organizacje charytatywne: Caritas, Polski Czerwony Krzyż, Banki Żywności, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. W ramach programu Dominika i Sebastian Kulczyk, fundatorzy Kulczyk Foundation, przeznaczyli 4 miliony złotych na realizację czterech strategicznych celów w perspektywie 12 miesięcy:

1.    Zwiększenie liczby żywionych dzieci.
2.    Poprawę jakości i intensywności żywienia.
3.    Aktywizację lokalnych społeczności wokół żywienia dzieci.
4.    Zapewnienie wiedzy pomocnej w prawidłowym żywieniu najmłodszych.

Bardzo ważną ideą programu jest mówienie o żywieniu wszystkich dzieci w miejsce stygmatyzującego „dożywiania”.

Caritas Diecezji Kieleckiej Programem Żółty Talerz objęła sieć placówek wsparcia dziennego: Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie oraz świetlice środowiskowe w Kielcach, Chmielniku, Mniowie, Proszowicach oraz Ślęcinie (gm. Nagłowice). Dzieci każdego dnia otrzymają posiłek, najczęściej w  postaci ciepłego dania. W przygotowanie żywienia zaangażowane zostały placówki Caritas, a także społeczności lokalne. Planujemy do wspólnych warsztatów kulinarnych zaprosić rodziców i pedagogów, aby zdrowe, właściwe żywienie dzieci stało się troską dorosłych.

Realizacja Żółtego Talerza trwa od września 2016 do sierpnia 2017 r. W tym okresie planujemy objąć wsparciem 120 dzieci w naszych placówkach, dla których przygotujemy łącznie  24 tys. posiłków. Alokacja Caritas Diecezji Kieleckiej w tym programie wyniesie 164 tys. zł.

Należy podkreślić, że Caritas Kielecka od początku swej działalności obejmuje wsparciem dzieci poprzez żywienie w szkołach, świetlicach oraz poprzez pomoc żywnościową w postaci paczek przekazywanych rodzinom. Udział w programie Żółty Talerz  pozwoli zwiększyć zakres świadczonej każdego dnia pomocy na rzecz dzieci.

Informacje o programie: www.zoltytalerz.pl

 

Świetlicowe warsztaty zdrowego żywienia

300 placówek Żółtego Talerza

Wiosenne warsztaty w Świetlicy w Chmielniku

Jak przygotować zdrową i smaczną pizzę

300 placówek Żółtego Talerza

Spotkania z dietetykiem w Świetlicy "U Józefa"

Więcej dzieci żywionych w II etapie Żółtego Talerza!

Warsztaty kulinarne w świetlicy w Proszowicach

Żółty talerz dalej z nami

Już 700 tysięcy posiłków trafiło do dzieci

„Żółty Talerz” przygotował dla dzieci już ponad ćwierć miliona posiłków!

Warsztaty zdrowego żywienia w Proszowicach

"Zostaliśmy zsokowani" - inspirujące zajęcia świetlicowe

"Żółty talerz" w Proszowicach 

Free business joomla templates