AKTUALNOŚCI

TYM ŻYJEMY NA CO DZIEŃ W CENTRUM OPIEKI

HISTORIA

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI
W WIŚNIÓWCE

DZIAŁALNOŚĆ

AKTUALNIE REALIZOWANE
USŁUGI

PROJEKTY

PROJEKTY REALIZOWANE
W ROKU 2022

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
LUB ODWIEDŹ NAS

AKTUALNOŚCI

Terapia zajęciowa

Ruch to zdrowie

za3

Występ dzieci z przedszkola "Leśna Kraina" w Kajetanowie z okazji Święta Niepodległości

ka1

Wycieczka do Sandomierza

HISTORIA PLACÓWKI

Początkiem działalności Caritas Diecezji Kieleckiej w Wiśniówce było przejęcie w roku 2000 od Gminy Masłów likwidowanej Przychodni lekarskiej, która wcześniej była współfinansowana przez tamtejszą Kopalnię Kwarcytów i Dolomitu.

Po wstępnym remoncie pomieszczenia przychodni przystosowano obiekt do prowadzenia działalności podstawowej opieki zdrowotnej w ramach NZOZ-Caritas.

W kolejnych latach Kopalnia przekazała cały budynek dla Caritas wraz z 8 lokalami mieszkalnymi na I piętrze (3 lokale zamieszkane).

Po kolejnym etapie remontów pomieszczenia mieszkalne przystosowano na Hostel dla rodzin w trudnościach.

Równocześnie w tym czasie zrealizowano tam projekt “Trampolina” z funduszu PHARE. Założeniem projektu było udzielenie schronienia (mieszkania) dla osób opuszczających zakład karny i pomoc dla nich w znalezieniu pracy.

Należy przypomnieć, że w czasie, kiedy stopa bezrobocia przekraczała 25% pomoc taka była niezwykle potrzebna i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Po 8 miesiącach realizacji projektu 10 osób (z 16 osobowej grupy) usamodzielniło się i wynajęli inne mieszkanie.

W późniejszych latach jeszcze dwukrotnie podejmowano prace remontowe jak ocieplenie i podwyższenie standardu obiektu.

W roku 2018 Caritas podjęła się dużej inwestycji powyżej 10 mln złotych, której celem była rozbudowa dotychczasowego budynku przychodni i gruntowna modernizacja. Po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia dofinansowanego z RPO Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego powstał Zespół placówek o różnym charakterze.

OPIS AKTUALNEJ DZIAŁALNOŚCI

Dzienne Centrum Opieki i Pielęgnacji w Wiśniówce aktualnie wykonuje niżej wymienione usługi:

 • Prowadzenie świetlicy dla seniorów z terapią zajęciową
 • Prowadzenie gabinetów rehabilitacyjnych
 • Prowadzenie stołówki charytatywnej
 • Prowadzenie wypożyczalni sprzętu ortopedycznego
 • Prowadzenie mieszkań chronionych i wspieranych
 • Prowadzenie gabinetów lekarskich POZ
 • Prowadzenie pielęgniarskiej opieki długoterminowej
 • Prowadzenie hospicjum domowego dla powiatu kieleckiego
 • Prowadzenie gabinetu stomatologicznego – podmiot zewnętrzny

Więcej informacji na temat zasad organizacyjnych Zespołu Placówek Caritas pod nazwą: Dzienne Centrum Opieki i Pielęgnacji w Wiśniówce można znaleźć w regulaminie organizacyjnym placówki.

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2022

W 2022 roku w ramach Dziennego Centrum Opieki i Pielęgnacji w Wiśniówce są realizowane projekty:

 • NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI – mieszkania wspomagane w Wiśniówce oraz rodzinne domy pomocy w Komorowie i Błogoszowie
  Celem projektu m.in. jest wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Osoba, która została zakwalifikowana do projektu dostaje w pełni wyposażone mieszkanie bądź pokój, w którym pod opieką specjalistów jest przygotowana do samodzielnego życia. Usługa ma charakter pobytu okresowego.
  Projekt ten zawiera również Centrum Usług Środowiskowych, w ramach którego z usług opiekuńczych i specjalistycznych (fizjoterapeutycznych) mogą skorzystać mieszkańcy gminy Masłów w ich miejscu zamieszkania.
  okres realizacji projektu:  od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2022 roku


 • STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym
  Celem projektu   jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie  standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Opracowany standard będzie uwzględniał specyfikę zaburzenia psychicznego, aktualny stan zdrowia psychicznego po przeprowadzeniu konsultacji z lekarzem psychiatrą oraz czas po okresie hospitalizacji. W ramach projektu Caritas utrzymuje 5 miejsc dla w/w beneficjentów.
  okres realizacji projektu:  od dnia 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2022 roku

KONTAKT

Dzienne Centrum Opieki i Pielęgnacji w Wiśniówce

Adres:
Wiśniówka 38a
26-050 Zagnańsk

tel. kontaktowy:
+48 532 459 249
+48 882 352 411

e-mail:Do ośrodka można dojechać z dworca autobusowego w Kielcach miejskim autobusem nr 7
lub busem w kierunku Skarżyska-Kamiennej