PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ)

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

PODPROGRAM 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), został przyjęty w drodze decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej  z dnia 12 grudnia 2022 r. Niniejszy program jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Działania towarzyszące realizowane stacjonarnie będą prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa
zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.

 


 

PODPROGRAM 2023

 

CELEM PROGRAMU

jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.

CELEM SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMU

jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom, oraz zapewnienie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc udzielana osobom najbardziej potrzebującym w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 obejmuje:

 • zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących,
 • działania towarzyszące prowadzone przez organizacje partnerskie, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób najbardziej potrzebujących i wzmacnianie ich samodzielności m.in. poprzez dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, w szczególności wsparcia  psychologicznego, stosownych informacji na temat usług publicznych lub porad dotyczących gospodarowania budżetem domowym,
 • dodatkowe wsparcie osób najbardziej potrzebujących w postaci dystrybucji żywności pozyskiwanej przez organizacje partnerskie z darowizn

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:
tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

link do WYTYCZNYCH: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

 

Na Podprogram 2023 przewidziane jest 18 produktów:

 • artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy)
 • artykuły skrobiowe (makaron jajeczny świderki, mąka pszenna, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna)
 • artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający) ,
 • artykuły mięsne (szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szprot w oleju)
 • cukry (cukier biały)
 • tłuszcze (olej rzepakowy)
 • dania gotowe (fasolka po bretońsku)

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach FEPŻ – NIEODPŁATNIE

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Warsztaty dla odbiorców pomocy żywnościowej są obowiązkowym elementem programu.

Działania realizowane przez Caritas Kielecką na rzecz podopiecznych (OPL).

 1. warsztaty kulinarne;
 2. warsztaty edukacji ekonomicznej;
 3. warsztaty dietetyczne;
 4. warsztaty niemarnowania żywności;
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

 

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do Caritas Diecezji Kieleckiej, do Caritas Polska z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

WYTYCZNE DLA PODPROGRAMU 2021 PLUS :

PLIKI DO POBRANIA:

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

– 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

nowe wzory skierowań (obowiązujące od dnia 26.11.2020) do POPŻ Podprogram 2020, które należy stosować w przypadku kwalifikowania odbiorców w sposób zdalny / stacjonarny. Zmienione Wytyczne wraz z załącznikami są opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

KONTAKT:

p. Renata Kaczmarczyk – Koordynator FEPŻ Caritas Diecezji Kieleckiej
tel. 784597557
e-mail:

Magazyny Programu Pomocy Żywnościowej:

p. Rafał Skrzyniarz – tel. 660 384 401
Kielce ul. Chłopska 20 B

p. Paweł Rakoczy – tel. 784 810 411
Proszowice ul. Kolejowa 4

Linki do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze szczegółami.

Dokument wraz z załącznikami w wersji pełno kolorowej oraz do wydruków czarno-białych jest dostępny pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020