PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Zakończyliśmy kolejną edycję Programu Pomocy Żywnościowej

Caritas Diecezji Kieleckiej od grudnia 2019 do września 2020 r. realizowała Podprogram 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W tej edycji objęliśmy wsparciem 11 000 osób potrzebujących, którym przekazaliśmy łącznie 530 801 kg produktów spożywczych. O kwalifikowalności do programu decydowało kryterium dochodowe. Beneficjenci otrzymali między innymi cukier, mleko, buraczki wiórki, sok jabłkowy, kasza gryczana, filet z makreli w oleju, gołąbki w sosie pomidorowym, ser, ryż, makarony, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet wieprzowy, szynkę drobiową, fasolę biała, groszek z marchewką oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 21 punktach wydawania żywności prowadzonych przez organizacje partnerskie lokalne na terenie diecezji kieleckiej. Były to parafie, placówki terenowe Caritas, stowarzyszenia oraz ośrodki pomocy społecznej.

Caritas wspiera w ten sposób osoby i rodziny o niskim statusie materialnym, które mają trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb żywieniowych. Podczas realizacji Podprogramu 2019 szczególną pomocą żywnościową objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, osoby starsze, samotne i bezdomne. Dostęp do programu zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

W w ramach środków na działania towarzyszące Caritas Diecezji Kieleckiej przeprowadziła 60 warsztatów dla 1364 uczestników. Zajęcia miały na celu nabycie przez uczestników samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Szkolenia i warsztaty dotyczyły zagadnień przygotowania posiłków, dietetyki, zdrowego odżywiania oraz sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały szkoleniowe oraz drobne gadżety.

W okresie realizacji Podprogramu 2019 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych przez placówki terenowe Caritas lub parafie. Przeprowadzono działania na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi spotkania integracyjne, świąteczne, różnego typu zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów.

Dziękujemy wszystkim naszym Partnerom, którzy przyczynili się rzetelnej i sprawnej realizacji tej edycji programu pomocy żywnościowej, a w szczególności Księżom Proboszczom i Wolontariuszom, Kierownikom i Pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej, Przedstawicielom Stowarzyszeń oraz Pracownikom i Wolontariuszom placówek terenowych Caritas.

Podprogram 2019

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

PODPROGRAM 2019

14.01.2020 Solec Zdrój

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ Podprogram 2019 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Solcu Zdroju  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Kulinarne” o godz. 10.00 oraz „Przeciwdziałaniu Marnowania Żywności” o godz. 12.00 które odbędą się  14 01 2020 w Solcu Zdroju  Gminne Centrum Kultury ul. Partyzantów 8a,  28 – 131 Solec Zdrój

14.01.2020 Oleśnica

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ Podprogram 2020 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 11.00 oraz „Kulinarne ” o godz. 13.00 które odbędą się  14 01 2020 w Oleśnicy Urząd Gminy ul. Nadstawie 1, 28 – 220 Oleśnica.

18.01.2020 Czarnocin

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” o godz. 9.30 oraz „Kulinarne” o godz. 11.30 które odbędą się 18 01 2020 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnocinie 100, 25 – 506  Czarnocin

20.01.2020 Szczekociny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Klubu Integracji Społecznej w Szczekocinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” godz. 9.00 oraz „Kulinarne” o godz. 11.00 które odbędą się 20 01 2020 w Szczekocinach   w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Krakowska 23, 42 – 445 Szczekociny

25.01.2020 Kazimierza Wielka

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 10.00 oraz „Kulinarne” o godz. 12.00 które odbędą się 25 01 2020 w Kazimierzy Wielkiej Pomieszczenia Duszpasterskie ul. Sienkiewicza 3, 28 – 500 Kazimierza Wielka

27.01.2020 Ćmińsk

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy i Matki Bożej Szkaplerznej w Ćmińsku – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 12.00 oraz „Kulinarne” o godz. 14.00 które odbędą się 27 01 2020 o godz. w Centrum Sportów Masowych ul. Podgród 57, 26 – 095 Miedziana Góra

28.01.2020 Chęciny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Parafii Św. Bartłomieja w Chęcinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Przeciwdziałania Marnowania Żywności” o godz. 9.00 oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 11.00 które odbędą się 21 01 2020 o godz. 10.00 w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu ul. Armii Krajowej 18A, 26 – 060 Chęciny.

03.02.2020 Skalbmierz

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 10.00 oraz „Kulinarne” o godz. 12.00 które odbędą się 03 02 2020 w Skalbmierzu   w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Szkolna 1 , 28 – 530 Skalbmierz

04.02.2020 Morawica

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności”  o godz. 9.00 oraz „Kulinarne”  godz. 11.00 które odbędą się  04 02 2020 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kielecka 9 ,  26 – 026 Morawica

10.02.2020 Daleszyce

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji miejscowości „Nasz Suków” w Daleszycach – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty „Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności”  o godz. 9.00 oraz „Kulinarne” o godz.11.00 które odbędą się  10 02 2020 w Daleszycach Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach ul.Plac Stanisława Staszica 9, 26 – 021 Daleszyce

11.02.2020 Szczekociny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Klubu Integracji Społecznej  w Szczekocinach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Kulinarne”  godz. 9.00 oraz „Edukacji Ekonomicznej”  o godz. 11.00 które odbędą się  11 02 2020 w Szczekocinach   w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Krakowska 23,  42 – 445  Szczekociny

11.02.2020 Moskorzew

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Moskorzewie  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” o godz. 10.00 oraz  „Kulinarne” o godz. 12.00 które odbędą się  11 02 2020 w Moskorzewie    w  Wiejskim Centrum Kulturalno – Turystycznym, Moskorzew 97, 29–130  Moskorzew

15.02.2020 Brzeziny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych  Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty „Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” o godz. 12.00 oraz „Kulinarne” o godz. 14.00 które odbędą się  15 02 2020 w Brzezinach Świetlica Wiejska, pl. Ks. Augusta Żołądkowskiego 1, 26 – 026  Morawica

17.02.2020 Wodzisław

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 10.00 oraz  „Kulinarne” godz. 12.00 które odbędą się  17 02 2020 w Ochotniczej Straży Pożarnej Miejsko ul. Kościelna 6 ,  28 – 330 Wodzisław

18.02.2020 Kije

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kijach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” o godz. 10.00 oraz „Kulinarne” o godz. 12.00 które odbędą się  18 02 2020 Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach 68 ,  28 – 404  Kije

20.02.2020 Kielce

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Punktu Pomocy Doraźnej w Kielcach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” o godz. 9.00 oraz  „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 11.00 które odbędą się  20 02 2020 w Kielcach  Centrum Integracji Społecznej  ul. Wesoła 54 ,  25 – 363  Kielce

24.02.2020 Kielce

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Punktu Pomocy Doraźnej w Kielcach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Kulinarne” o godz. 9.00 oraz  „Dietetyczne” o godz. 11.00 które odbędą się  24 02 2020 w Kielcach  Centrum Integracji Społecznej  ul. Wesoła 54 ,  25 – 363  Kielce

25.02.2020 Miechów

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Zespołu Placówek Opiekuńczo – Leczniczych w Miechowie  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty „Dietetyczne” o godz. 09.00 oraz „Kulinarne” o godz. 11.00 które odbędą się  25 02 2020 Stacja Opieki Caritas  w Miechowie ul. Szpitalna 1, 32 – 200  Miechów

25.02.2020 Słomniki 

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych  Parafii Rzymskokatolickiej p.w.  Bożego Ciała w Słomnikach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty:  „Dietetyczne” o godz. 13.00 oraz „Kulinarne” o godz. 15.00 które odbędą się  25 02 2020 w Słomnikach ul. Mickiewicza 27,  32 – 090 Słomniki 

02.03.2020 Jasionna

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jasionnej   – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Dietetyczne” o godz. 10.00 oraz „Kulinarne” o godz. 12.00 które odbędą się  02 03 2020 w Imielnie Remiza Ochotnicza Straż Pożarna ul. Strażacka, 28 – 313  Imielno

03.03.2020 Proszowice

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 10.00 oraz „Kulinarne” godz. 12.00 które odbędą się  03 03 2020 w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Proszowicach ul. Kolejowa 4 ,  32 – 100  Proszowice

03.03.2020 Niedźwiedź

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Niedźwiedziu  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 14.00 oraz „Kulinarne” o godz.16.00 które odbędą się  03 03 2020 w  Domu Parafialnym w Niedźwiedziu 1,  32 – 090  Niedźwiedź

06.03.2020 Kielce

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Punktu Pomocy Doraźnej w Kielcach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Edukacja Ekonomiczna” o godz. 9.00 oraz  „Dietetyczne” o godz. 11.00 które odbędą się  06 03 2020 w Kielcach  Centrum Integracji Społecznej  ul. Wesoła 54 ,  25 – 363  Kielce

09.03.2020 Morawica

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Dietetyczne i Zdrowego Odżywiania”  o godz. 9.00 oraz „Edukacja Ekonomiczna”  godz. 11.00 które odbędą się  09 03 2020 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kielecka 9 ,  26 – 026 Morawica

10.03.2020 Solec Zdrój

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Solcu Zdroju  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 11.00 oraz „Kulinarne” o godz. 13.00 które odbędą się  10 03 2020 w Solcu Zdroju  Gminne Centrum Kultury ul. Partyzantów 8a,  28 – 131 Solec Zdrój

10.03.2020 Oleśnica

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Kulinarne” o godz. 9.00 oraz „Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” o godz. 11.00 które odbędą się  10 03 2020 w Oleśnicy Urząd Gminy ul. Nadstawie 1, 28 – 220 Oleśnica

16.03.2020 Daleszyce – WARSZTAT ODWOŁANY

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji miejscowości „Nasz Suków” w Daleszycach – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty „Dietetyczne i Zdrowego Odżywiania”  o godz. 9.00 oraz „Kulinarne” o godz.11.00 które odbędą się  16 03 2020 w Daleszycach Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach ul.Plac Stanisława Staszica 9, 26 – 021 Daleszyce

17.03.2020 Kije – WARSZTAT ODWOŁANY

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kijach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Dietetyczne i Zdrowego Odżywiania”  o godz. 10.00 oraz „Kulinarne” o godz. 12.00 które odbędą się  17 03 2020 Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach 68 ,  28 – 404  Kije

24.03.2020 Szczekociny – WARSZTAT ODWOŁANY

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Klubu Integracji Społecznej  w Szczekocinach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej”  godz. 9.00 oraz „Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności”  o godz. 11.00 które odbędą się  24 03 2020 w Szczekocinach   w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Krakowska 23,  42 – 445  Szczekociny

31.03.2020 Sędziszów – WARSZTAT ODWOŁANY

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy – Stacja Opieki w Sędziszowie– korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty: „Kulinarne” o godz.10.00 oraz „Edukacji Ekonomicznej” o godz. 12.00  które odbędą się  31 03 2020 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziszowie ul. Kwiatowa 14,  28 – 340  Sędziszów

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedstawicieli z terenu diecezji kieleckiej Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) i Ośrodków Pomocy Społecznych (OPS) dotyczące  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

Termin:

09.01.2020 r. Kielce, ul. Wesoła 54 (Centrum Integracji Społecznej) godz. 11.00                      
13.01.2020 r. Miechów, ul. Szpitalna 1 b (Dom Kombatanta) godz. 10.00

Chętne Organizację mogą jeszcze zgłosić swój akces.

Informacji udziela p. Renata Kaczmarczyk – koordynator programu tel. 784597557

Caritas Diecezji Kieleckiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Przed nami edycja programu Podprogram 2019, która będzie trwała do końca lipca 2020r. Rozpoczęcie wydawania żywności planowane jest na styczeń 2020 r.

Pomoc w postaci paczek żywnościowych udzielana będzie osobom i rodzinom, spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 1 402 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1 056 zł netto w przypadku osoby w rodzinie.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

CELEM PROGRAMU

jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących,  a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z Organizacji Partnerskich Lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczane na stronie internetowej OPL, w gablotach informacyjnych parafii (OPL) oraz ogłaszane na ambonie w czasie mszy świętej.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Kolejny etap realizacji Programu  „Podprogramu 2019”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od stycznia 2020 r. do lipca 2020 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się z magazynów Caritas Diecezji Kieleckiej od stycznia 2020 r. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  w formie paczek żywnościowych.

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA

to zestaw składający się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 49 kg w tym:

1. Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,6 kg,
 • fasola biała 3,6 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,80 kg,
 • sok jabłkowy 4,0 l,

2. Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
 • ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 1,5 kg,
 • herbatniki maślane 0,8 kg,

3. Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

4. Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,

5. Cukier:

 • cukier biały 4 kg,

6.Tłuszcze:

 • olej rzepakowy 4 l,

7. Dania gotowe:

 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych  [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS to:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty o nie marnowaniu żywności.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać.

WYTYCZNE DLA PODPROGRAMU 2019:

PLIKI DO POBRANIA:

KONTAKT:

p. Renata Kaczmarczyk – Koordynator POPŻ Caritas Diecezji Kieleckiej
tel. 784597557
e-mail:

Magazyny Programu Pomocy Żywnościowej:

p. Rafał Skrzyniarz – tel. 660 384 401
Kielce ul. Chłopska 20 B / ul. Ściegiennego 499

p. Paweł Rakoczy – tel. 784 810 411
Proszowice ul. Kolejowa 4