You are currently viewing CARITAS LAUDATO SI – GRANTY NA LOKALNE PROJEKTY EKOLOGICZNE

CARITAS LAUDATO SI – GRANTY NA LOKALNE PROJEKTY EKOLOGICZNE

W ramach projektu Caritas Laudato si ogłoszony został konkurs grantowy. W 12 diecezjach można stworzyć lokalny eko-projekt i zyskać fundusze na zrealizowanie inicjatywy: 4000 zł / 10 000 zł lub 12 500 zł. Problem z segregacją śmieci, brakiem wody, smogiem? Wystarczy wymyślić rozwiązanie, zgłosić inicjatywę i działać! Animatorzy diecezjalni projektu zapewniają też pełne wsparcie merytoryczne.

Pierwsze projekty lokalne odbyły się w roku 2019 w 5 diecezjach, a pośród nich takie inicjatywy jak robienie naturalnych środków czystości, szycie woreczków wielokrotnego użytku z firan, ogrody przyparafialne, ponowne wykorzystywanie żywności w projekcie Słoik św. Franciszka, który pełen jedzenia trafiał do potrzebujących. Uczestnicy badali też jakość powietrza odpowiadając na problem smogu, tworzyli lokalne ścieżki edukacyjne, zielniki, warsztaty dla dzieci, młodzieży i parafialnych zespołów. Każdy z zespołów starał się odpowiedzieć na najważniejsze wyzwanie ekologiczne w swoim regionie.

W ramach tej edycji konkursu wnioski przyjmowane będą do 15 października (Parafialne Zespoły Caritas) lub 30 września (Centra Wolontariatu Caritas i Szkolne Koła Caritas). Osoby nienależące do żadnego z zespołów mogą zgłosić się do animatora diecezjalnego deklarując chęć działania. Konkurs odbywa się w wybranych diecezjach oznaczonych na mapie.

W diecezji kieleckiej konkursy dla SKC i CWC zostały już rozstrzygnięte. Obecnie więc aplikować o środki mogą Parafialne Zespoły Caritas (granty 12,5  tys. zł). 18 września planowane są w Kielcach warsztaty dla PZC dotyczące pisania wniosków.

Infografika o konkursie wraz ze szczegółami dostępna na http://www.laudatosi.caritas.pl/o-projekcie/konkursy-grantowe