You are currently viewing 190 tysięcy zł na pomoc w Bejrucie

190 tysięcy zł na pomoc w Bejrucie

Na apel Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego niedziela 16 sierpnia br. była dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Tego dnia w diecezji kieleckiej, podobnie jak w całej Polsce, modliliśmy się za ofiary i poszkodowanych w tragedii oraz składane były datki do puszek. Wielkoduszność ofiarodawców okazała się niezwykle wielka. Ze środków zebranych w parafiach oraz z darowizn wpłacanych bezpośrednio do Caritas Kieleckiej na dzień 29 sierpnia zebraliśmy 190 tys. zł i taką kwotę przekazaliśmy tego dnia do Caritas Polska, która koordynuje działania pomocowe w stolicy Libanu. Przypomnijmy, że 4 sierpnia wybuch chemikaliów  spowodował niewyobrażalne zniszczenia w tym portowym mieście. Śmierć poniosło ponad 150 osób, kilka tysięcy jest rannych i wielu zaginionych. Bez dachu nad głową pozostaje nawet 300 tys. mieszkańców. Wsparcie jakie niesie Caritas Polska we współpracy z Caritas Liban jest dwutorowe. Pierwsze działania pomocowe to zapewnienie żywości, odzieży, schronienia oraz pomoc medyczna i psychologiczna. Drugim etapem będzie pomoc w odbudowie zniszczonych domów i inne wsparcie libańskich rodzin np.w środki ochrony przed COVID -19. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wrażliwość serca, modlitwę i materialne wsparcie. W miarę otrzymywanych środków będziemy przekazywać kolejne transze na pomoc cierpiącym Bejrutczykom.

Pomóc można:

  • Dokonując wpłaty na konto Caritas Diecezji Kieleckiej 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 z dopiskiem BEJRUT
  • Dokonując wpłaty na stronie caritas.pl/bejrut lub na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 (tytuł wpłaty: BEJRUT)
  • Wysyłając SMS o treści BEJRUT pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)