Dnia 20 lutego br. została podpisana umowa między Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Caritas Diecezji Kieleckiej na projekt „KAPITALNE PRZEDSZKOLAKI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstałej placówce – Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Ratajach Słupskich w gm. Pacanów oraz zapewnienie opieki i zajęć dodatkowych dla dzieci. W ramach projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna placówki w sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz w meble, zabawki czy specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Dzieci oprócz codziennej opieki pedagogicznej realizowanej w ramach podstawy programowej będą mogły skorzystać z zajęć wspierających ich wszechstronny rozwój. Będą to zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne, logopedyczne, pedagogiczno-psychologiczne czy stymulujące rozwój psychoruchowy.Ponadto w okresie wiosenno-letnim dzieci wraz z opiekunami będą uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych.

 

Od lipca br. w ramach projektu posiadamy wolne miejsca.
Zapraszamy dzieci z terenu gminy Pacanów urodzone w latach 2012-2014.
Wszelkie informacje na miejscu w placówce oraz pod naszym numerem telefonu.

 

Kontakt:
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
Rataje Słupskie 131, 28-133 Pacanów
tel. 694 069 560

PUNKT PRZEDSZKOLNY CZYNNY PN-PT W GODZ. 7.00 - 16.00

 

BIURO PROJEKTU:
Caritas Diecezji Kieleckiej
25-010 Kielce, Pl. Najświętszej Maryi Panny 1
tel. 41 344 52 82, tel/fax 41 344 46 72
czynne: pn-pt w godz. 8.00 - 16.00

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracjami

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Aneks do regulaminu

Plakat projektowy

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. w ramach Poddziałania 8.3.1
„Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej" współfinansowanego ze środków
Europejskiego  Funduszu Społecznego. Wartość projektu (w tym dofinansowanie) to 282 700,00 zł.

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com