You are currently viewing Baranki wielkanocne w ramach dobroczynnej akcji już dostępne

Baranki wielkanocne w ramach dobroczynnej akcji już dostępne

Caritas Diecezji Kieleckiej zachęca do nabywania baranów do koszyczka ze święconką w ramach Wielkanocnego Dzieła Caritas. Baranek jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego, który złożył na Krzyżu ofiarę za nas i dla naszego zbawienia. Miłość Chrystusa przynagla nas do miłości wobec bliźnich, a zwłaszcza potrzebujących. Ponad 30 tys. baranków wielkanocnych przygotowano w ramach tegorocznej akcji Caritas. Do nabycia są we wszystkich parafiach diecezji kieleckiej, a także w Biurze Caritas w Kielcach przy pl. Najświętszej Maryi Panny.

Baranek jako symbol życia niesie nadzieję i wskazuje, że przeznaczeni zostaliśmy do zmartwychwstania. Chrystus zabity i złożony w ofierze, w wielkanocny poranek wychodzi z grobu pełen mocy.  Baranek to szczególny znak paschalnych świąt. W Starym Testamencie przejście z Egiptu do Ziemi Obiecanej poprzedzone zostało spożywaniem baranka, a oznaczenie jego krwią odrzwi domów wybawiło od śmierci pierworodnych Izraelitów. W Nowym Przymierzu, Krew Jezusa, Baranka Bożego obmywa nas z grzechów i wybawia od śmierci wiecznej. Baranek z białej czekolady poświęcony w Wielką Sobotę przynosi szczególną radość dzieciom. Niech będzie to okazja do refleksji o symbolice Świąt Wielkanocnych.

Zebrane z akcji ofiary będą przeznaczone są na wsparcie dzieci z rodzin ubogich poprzez wypoczynek letni, organizację zajęć wychowawczych w świetlicach środowiskowych i dożywianie.