You are currently viewing Szkolenie dla wolontariuszy miechowskiego Hospicjum

Szkolenie dla wolontariuszy miechowskiego Hospicjum

Szkolenie wstępne dla kandydatów na wolontariuszy odbyło się 3 października 2022 roku w sali konferencyjnej Hospicjum Caritas im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie. Zaplanowane spotkanie rozpoczęło się o godz. 16:00. Bardzo cieszy nas fakt, że w społeczności miechowskiej nadal nie brakuje ludzi, którzy chcą pomagać i pragną uczyć się jak to robić dobrze. To ważne, by swoją motywację sprawdzić, poznać na nowo swoje zdolności i jak najlepiej wykorzystywać je na co dzień. Takie zadania realizowali kandydaci podczas warsztatów – zaznacza  Kacper Idzik, koordynator wolontariatu w miechowskim Hospicjum.

Uczestnicy szkolenia poznawali historię i terminologię wolontariatu oraz dowiedzieli się jakie cechy, motywacje i oczekiwania niesie współczesna działalność wolontaryjna. Co ważne poszerzyli swoją wiedzę nt. wolontariatu: prawach i obowiązkach, a także normach zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z uczestniuków otrzymał zaświadczenie. Mamy nadzieję, że wykorzystując zdobyte umiejętności i wiedzę, przeszkoleni wolontariusze będą dzielić się tym, co najcenniejsze – SWOIM CZASEM!