You are currently viewing Warsztaty Laudato si – jak napisać projekt?

Warsztaty Laudato si – jak napisać projekt?

We wtorek, 09.02.2021r. odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe Laudato Si z osobami zainteresowanymi działaniem w obszarze ekologii integralnej na terenie diecezji kieleckiej.  Spotkanie rozpoczęła msza święta odprawiona przez ks. Krzysztofa Banasika, wicedyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej i br. Cordiana Szwarca, animatora krajowego projektu Laudato Si.
Tegoroczne warsztaty dla animatorów lokalnych skupionych wokół szkół, parafii i społeczności lokalnej odbyły się pod szyldem “Jak napisać projekt?” i miały bardzo praktyczny wydźwięk, aby wesprzeć wolontariuszy, którzy chcą aplikować o grant w trwającym konkursie.
W warsztatach wzięli udział członkowie Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas oraz przedstawiciele grup inicjatywnych zainteresowanych tematyką ekologii integralnej. W spotkaniu, w małych podgrupach, uczestniczyłli księża, nauczyciele, wolontariusze, którzy w swoich parafiach i społecznościach mogą stać się zaczynem nawrócenia ekologicznego.
Animator krajowy projektu, br. Cordian Szwarc przybliżył uczestnikom Encyklikę Laudato Si’ i wyjaśnił dlaczego jako katolicy powinniśmy zajmować się ekologią. Drugą – teoretyczną część spotkania poprowadził p. Andrzej Biderman, główny specjalista merytoryczny Caritas Polska. Uczestnicy warsztatów wysłuchali prelekcji nt. zaangażowanie społecznego w kwestie ekologii integralnej. Przedstawiono im także założenia konkursu grantowego dla SKC, PZC i grup inicjatywnych, zasady pisania projektów oraz internetową platformę konkursową WITKAC. Kolejnym krokiem było praktyczne spojrzenie na własne środowisko lokalne i odszukanie w nim konkretnych problemów i zagadnień ekologicznych, na które można odpowiedzieć działaniem w ramach projektu Laudato si’. Dzięki burzom mózgów zrodziły się pomysły na inicjatywy ekologiczne w ich środowisku lokalnym, które zaowocują konkretnymi działaniami na terenie naszej diecezji.
W dniu wczorajszym zakończył się nabór na pomysły ekologiczne dla Szkolnych Kół Caritas. W szranki konkursu stanęło 9 grup, którym gratulujemy zapału i chęci zmiany swojego otoczenia. Wyniki ogłoszone zostaną już 1 marca. Tymczasem za wszystkich trzymamy kciuki!
Jednocześnie przypominamy, że jeszcze do 22 lutego swoje wnioski mogą zgłaszać parafie i grupy inicjatywne z lokalnych społeczności, które chcą działać w obszarze ekologii integralnej.