You are currently viewing Świąteczne spotkanie w Domu Samotnych Matek

Świąteczne spotkanie w Domu Samotnych Matek

W pierwszy dzień Nowego Roku Biskup Jan Piotrowski odwiedził Dom Samotnej Matki w Wiernej Rzece. Spotkanie rozpoczęto wspólną Mszą św. w kaplicy Domu. Następnie po złożeniu życzeń świątecznych wszyscy zasiedli do wspólnego stołu. W spotkaniu uczestniczył również ks. Stanisław Słowik dyr. Caritas Kieleckiej i Prezes Kieleckiego Koła Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta.

Schronisko w Wiernej funkcjonuje od 32 lat i jest placówką terenową Koła Kieleckiego TPBA. Rocznie z pomocy Domu korzysta 10-12 matek i tyle samo dzieci. Obecnie w Schronisku przebywa dwie matki i dwoje dzieci.

W spotkaniu uczestniczyła również Przełożona Generalna sióstr Pasterzanek (Służebnic Matki Dobrego Pasterza) z Piaseczna, które od 1989 roku prowadzą schronisko w Wiernej.

Na spotkanie świąteczne z Matką Generalną przyjechało też kilka sióstr z domu generalnego w Piasecznie, aby wspólnie dzielić świąteczną radość w tym szczególnym miejscu. Zarówno w modlitwie w czasie Mszy św. jak i przy świątecznych życzeniach wyrażano wdzięczność i pamięć o wszystkich darczyńcach i tych, którzy wspomagają to szlachetne dzieło w diecezji kieleckiej.