You are currently viewing Razem w trosce o wspólny dom

Razem w trosce o wspólny dom

Od ponad roku Caritas Polska dociera z apelem papieża Franciszka o ekologiczne nawrócenie do wspólnot parafialnych i społeczności lokalnych. Wpisane w encyklikę Laudato si’ – troska o wspólny dom oraz pochwała stworzenia – znajdują odzwierciedlenie w działaniach diecezjalnych Caritas.

Caritas Diecezji Kieleckiej włącza się w to dzieło z innymi 12 diecejami(sprawdź które na portalu Laudatosi.caritas.pl), dba o środowisko naturalne i popularyzuje zagadnienia z zakresu ekologii integralnej. Szkolne Koła, Parafialne Zespoły oraz Centra Wolontariatu Caritas zainicjowały wraz ze swoimi społecznościami już 48 lokalnych projektów ekologicznych, w tym m.in. warsztaty mydlarskie „Mydło robimy, środowisko chronimy”, Ekologiczna Oaza Parafialna, projekty recyklingowenp. „Kocham, nie śmiecę”, edukacyjna inicjatywa szkolna „Małe kroczki”.

Animatorzy diecezjalni i lokalni działacze wspierani są merytorycznie przez zespół ekspertów, m.in. dra Tomasz Rożka, prof. o. Zdzisława Kijasa, prof. ks. Ryszarda Sadowskiego. W ramach projektu odbywają się warsztaty diecezjalne i krajowe dla animatorów oraz wolontariuszy. Zaplanowano wizyty studyjne w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Przestrzenią do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń są konferencje naukowe „Creatio Continua”, oraz organizowane w diecezjach niedziele świętego Franciszka. Kampania informacyjna obejmuje całą Polskę, łącznie 16 milionów odbiorców.

Jeżeli masz w głowie ekopomysł, jak zadbać o swoje otoczenie/wesprzeć naszą planetę, to wejdź na stronę Laudatosi.caritas.pl (mapka), znajdź kontakt do animatora diecezjalnego i podziel się nim z nami. Czekamy na Ciebie!

Caritas Polska jest największą organizacją dobroczynną w Polsce. Koordynuje pracę 41 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je w wykonywaniu ich zadań. Caritas diecezjalne prowadzą w całym kraju ponad 1000 wyspecjalizowanych placówek, w tym m.in. schroniska/noclegownie dla bezdomnych, warsztaty terapii zajęciowej, domy dla samotnych matek z dziećmi, jadłodajnie dla ubogich, okna życia, hospicja i ośrodki kolonijne. Przywracamy wiarę w siebie, dajemy nadzieję, włączając naszych podopiecznych do programów: „Damy radę!”, Jałmużna Wielkopostna, serwis uratujecie.pl, projekt „2 kroki”, Uliczny Patrol Medyczny, Trochę ciepła dla bezdomnego.