You are currently viewing Pomoc potrzebującym w Proszowicach

Pomoc potrzebującym w Proszowicach

Zespół Placówek Caritas Diecezji Kieleckiej w Proszowicach podjął szereg działań pomocowych, by w obliczu zagrożenia koronawirusem wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące z Proszowic i okolicznych gmin. Już w pierwszej połowie marca zorganizowano dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Artykuły spożywcze otrzymało łącznie 598 osób.  W okresie całego miesiąca marca w ramach Programu Spiżarnia Caritas udzielono wsparcia w postaci paczek żywnościowych 69 osobom. Wydano ubogim, bezdomnym ponad 532 kg żywności na kwotę 10 476 zł. W znacznej części żywność dowożona była do naszych podopiecznych, głównie do osób starszych i niepełnosprawnych.

Przygotowana też została pomoc przedświąteczna. W Wielki Czwartek 9 kwietnia wydano 93 paczki o wartości ok. 120 zł każda, na ogólną wartość 10 900 zł. Wszystkie paczki przygotowali i dostarczyli wraz z życzeniami świątecznymi pracownicy Caritas w Proszowicach. Dziękujemy Wojewodzie Małopolskiemu, Burmistrzowi Proszowic oraz Ks. Proboszczowi proszowickiej Parafii za wsparcie akcji pomocy przedświątecznej.